Okrenuti budućnosti. Za našu okolinu. Za naše generacije.

Kao vodeća kompanija koja se bavi razvojem i proizvodnjom građevinskih materijala, svojim inovativnim fasadnim i izolacionim sistemima doprinosimo smanjenju emisije CO2. Nastavićemo da primenjujemo ovu filozofiju i u budućnosti i kreiramo individualna rešenja prema potrebama tržišta. U tome nam pomaže digitalizacija cele kompanije i korišćenje novih tehnologija.

Okrenuti se budućnosti - naše mere i projekti

Struja

Sunčane elektrane

Obnovljivi izvori energije

Sopstvena proizvodnja energije i smanjenje emisije CO2. Trenutno su u izgradnji 3 solarne elektrane u našim podružnicama u Röthisu, Villachu i Kalsdorfu. Takođe povećavamo broj stanica za punjenje električnih vozila naše kompanije.

 

 

proizvodi & sistemi

Održiva gradnja

Izolacijska rešenja za budućnost

Toplotna izolacija je glavni element za smanjenje gasova staklene bašte u životnom ciklusu zgrada. Proizvodi FIXIT GRUPPE imaju visoku društvenu vrednost u oblasti održivosti. Bilo da se radi o izolacionom malteru ili ETIC sistemima - sa našim izolacionim rešenjima nudimo pravo rešenje za vaš građevinski projekat.

Proizvodnja

Ambalaža

Prelaz na ambalažu bez plastike

Toplotna izolacija je glavni element za smanjenje gasova staklene bašte u životnom ciklusu zgrada. Proizvodi FIXIT GRUPPE imaju visoku društvenu vrednost u oblasti održivosti. Bilo da se radi o izolacionom malteru ili ETIC sistemima - sa našim izolacionim rešenjima nudimo pravo rešenje za vaš građevinski projekat.

> 320 projekata
na temu održivosti u Evropi

> 10 proizvodnih pogona
koriste električnu energiju iz fotonaponskih sistema
Transformacija i orijentacija ka održivoj ekonomiji obuhvata sve delove lanca vrednosti - od nabavke sirovina, preko razvoja i proizvodnje, pa sve do marketinga i prodaje. Ovo nas, naše kupce i dobavljače stavlja pred velike izazove. Naši evropski ciljevi su ambiciozni - sa paketom mera radimo na njihovoj implementaciji na tržištima.
Hanswilli Jenke, CEO FIXIT GRUPPE