Odgovorno i uspešno poslovanje

Osigurati budućnost, savesnim i efikasnim delovanjem!

Za stabilnu budućnost potrebni su čvrsti temelji, a njih čine dugogodišnji, motivisani i kompetentni zaposleni vođeni tradicijom i inovativnošću. Zato je RÖFIX pouzdan i dugoročan saradnik kupcima, dobavljačima i poslovnim partnerima. Održivi i zdravi rast preduzeća RÖFIX, omogućuje kontinuisano ulaganje u inovativne proizvode i širenje na nova tržišta

Motivisani zaposleni

Naš najveći uspeh su kompetentni, angažovani i motivisani zaposleni!

Zajedništvo je preduzeću RÖFIX omogućilo kontinuisanost u razvoju. Taj uspeh, zasluga je svih zaposlenih koji strastveno i kompetentno rade za dobrobit RÖFIX-a. Samo sa takvim ljudima moguće je ostvariti kvalitetne, inovativne i konkurentne proizvode.

RÖFIX zapošljava gotovo 1000 ljudi u 11 zemalja, a  rad u međunarodnom okruženju snažno je fokusiran na kooperaciju i razmenu znanja i iskustva.

RÖFIX ima za cilj stvaranje imidža cenjenog i poželjnog poslodavca, zato kontinuisano ulažemo u stručni kao i sopstveni razvoj najvažnijih resursa, a to su ljudi!

Kupac je središte poslovanja

Vaš uspeh je i naš uspeh!

Gradnja postaje kompleksniji proces u kojemu je ključna usklađenost svih sudionika. Kompetentni zaposleni brinu se o najboljoj mogućoj integraciji RÖFIX sistema prema svim partnerima. Ona se najbolje postiže pružanjem relevantnih informacija u skladu sa različitim potrebama najvažnijih klijenata: arhitekata, projektanata, trgovaca, izvođača i investitora. Kombinirajući fleksibilnost sa znanjem i usklađenim procesima, RÖFIX kreira individualna rešenja baš po Vašoj meri. Svaki detalj je bitan, od ljubaznog glasa na prijemu do savršeno postavljenog silosa na gradilištu.

Kvalitet

Kvalitetni proizvodi po meri i profesionalna usluga za sve zahteve!

U centralnom odjelenju istraživanja i razvoja radi međunarodni tim stručnjaka koji se brine o razvoju i optimizovanju RÖFIX proizvoda. Saradnja građevinskih tehnologa, mineraloga i kemičara čini snažnu sinergiju koja garantuje trajno visoko kvalitetne proizvode. Zajedno sa našim kupcima i partnerima kontinuisano radimo na poboljšanju proizvoda. Uz jednostavnu ugradnju materijala na gradilištu i integraciju proizvoda u sistem, RÖFIX neprestano razvija različita rešenja koja u konačnici stvaraju dodatnu vrednost za sve, od izvođača radova do krajnjeg korisnika.

Odgovornost prema ljudima i okolišu ne izražavamo isključivo aktivnim doprinosom u uštedi CO2 prilikom primene naših proizvoda, već i velikim udelom prirodnih visoko vrednih mineralnih sastojaka ključnih za zdravu i ugodnu mikroklimu u unutrašnjim prostorijama.