ColorDesign ton karta

Priuštite si individualni izgled objekta

RÖFIX ton karta je klasična pomoć oblikovanja/dizajna za investitore, projektante i izvođače radova. Tonovi boja u ton karti su raspoređeni u 12 grupa boja, radi lakšeg savetovanja i izbora boja.

Stalno novi koncepti

U svetu RÖFIX boja i materijala stalno se postavljaju novi standardi i koncepti koji harmonizuju odnose ljudi i arhitekture. Pritom se misli na skladnost boja, unutrašnjeg dizajna i zdrave mikroklime. Za interesantan arhitektonski izgled RÖFIX nudi usklađene nijanse boja i različite strukture.

Novosti RÖFIX ton karte

Nova ton karta po prvi put sadrži nestandardne tamne tonove boja, koje je moguće realizovati kroz SycoTec® sistem.

Također, na poleđini svakog tona možete da pronađete CMYK i RGB vrednosti. Na taj su način proširene mogućnosti individualnog dizajna enterijera i eksterijera.

Napomene

Ton karta je napravljena u štamparskom postupku.

Odstupanja tonova boja na objektu su moguća, a prouzrokovana su:

  • strukturom površine,
  • uglom pod kojim svetlost pada na površinu i senku koju stvara,
  • odrazima svetlosti iz okruženja,
  • granulacijom, svojstvima podloge,
  • sposobnosti upijanja podloge,
  • vremenskim uslovima
  • načinom ugradnje

 

Ova odstupanja ne predstavljaju nikakav nedostatak ili skrivljenu štetu kod izvršenja ugovorne obaveze. Isključeni su pravni zahtevi.

Struktura i sposobnost upijanja podloge, atmosferski uticaji i uticaji koji dolaze iz okoline, osvetljenje kao i oscilacije sirovina mogu dovesti do promena tonova boje, što ne daje pravo na pravne zahteve. Ogledne površine se testiraju na objektu kako bi se u suvom stanju utvrdila ispravnost tonova boje.

Uprkos strogom nadzoru proizvodnje, kod naknadnih porudžbina se mogu pojaviti mala odstupanja u tonovima boje.

NOVO

Put do savršene fasade

RÖFIX Fasadni konfigurator

Dizajnirajte svoju kuću iz snova! Kombinujte različite tonove boja i budite inspirisani njihovim rezultatom!

Kako odstupanja tona boje svesti na minimum

Kako bi se odstupanja tona boje svela na minimum, robu iz naknadnih porudžbina treba izmešati, odnosno uporediti s originalnim (prvim) isporukama.

Objašnjenja na poleđini koja opisuju različite performanse boja su informativne neobavezujuće prirode.

Moraju se poštivati uputstva u tehničkim listovima, sigurnosno-tehničkim listovima i smernicama za obradu materijala.

Važe i naši opšti uslovi prodaje i isporuke (vidi aktualni RÖFIX cenovnik).