Compliance odredba

Compliance odredba

Postupanje u skladu sa zakonskim propisima i ponašanje u skladu sa definisanim pravilima, važna su sastavnica temeljnih vrednosti i internih procesa naše kompanije. Beskompromisna posvećenost promicanju usklađenosti (Compliance) povezuje sve zaposlenike naše grupacije kako na interkulturalnoj tako i na internacionalnoj razini. Postupanja protivna zakonskim propisima i internom pravilniku ponašanja za našu su organizaciju neprihvatljiva. Primjenom učinkovitih mjera proaktivno radimo na njihovom sprečavanju.


Compliance platforma za prijavu

U fokusu naših nastojanja nalaze se rad na prevenciji i osvješćivanju mogućih povreda načela usklađenosti, a primjenom učinkovitih mehanizama kontrole i razmjenom informacija, konsekventno smanjujemo mogućnost propusta, povrede pravila i ponavljanje nepravilnosti. Sva postupanja koja nisu u skladu s internim pravilima prijavljuju se uobičajenim kanalima za prijavu (npr. direktno nadređenoj osobi, reviziji i dr.). Međutim, u slučajevima kada prijavitelj sumnja u rješavanje slučaja ili postoji bojazan da će pretrpjeti negativne posljedice, na raspolaganju mu je Compliance platforma za prijavu.
 
Tko može prijaviti kršenje pravila usklađenosti?

Svi zaposlenici i poslovni partneri FIXIT GRUPPE dužni su pružiti  svrhovite i vjerodostojne informacije u slučaju saznanja o kršenju pravila usklađenosti i to uz obvezno očitovanje osobnog identiteta. Anonimne prijave prihvaćaju se i obrađuju isključivo u iznimnim slučajevima.

 
Koja postupanja je potrebno prijaviti?

Važno je prijaviti isključivo postupanja koja se smatraju kaznenim djelom (npr. krađa, prevara, korupcija, mobbing) ili sistematičnim postupanjem koje je protivno važećim zakonskim propisima ili internim pravilima ponašanja. U slučaju evidentne zloporabe Compliance platforme za prijavu (npr. nebitni navodi i klevete), FIXIT GRUPPE pridržava pravo poduzimanja zakonskih i disciplinskih mjera protiv prijavitelja.

 
Povjerljivost i zaštita podataka

Prijave zaprima, obrađuje i s njima povjerljivo postupa isključivo odgovorna osoba za Compliance FIXIT GRUPPE. Razmjena podataka i informacija između osobe odgovorne za Compliance i prijavitelja nepravilnosti odvija se kriptiranom e-mail komunikacijom. Jamčimo primjerenu zaštitu prijavitelja od eventualnih diskriminirajućih i disciplinskih mjera. Prema potrebi, relevantni osobni podaci i informacije smiju se proslijediti policiji i/ili drugim tijelima nadležnim za istrage i organima vlasti. Prikupljeni (osobni) podaci bit će pohranjeni isključivo u okviru propisanih vremenskih rokova za pohranu i brisani u skladu s odredbama smjernice o zaštiti osobnih podataka. Prikupljanje podataka provodi se na osnovu privole, a prijavitelj svoju privolu može u svakom trenutku neopozivo povući. Otkrivanje identiteta prijavitelja radi  utvrđivanja činjenica i učinkovitog vođenja postupka je nužno. 
Anonimne prijave prihvaćaju se i obrađuju samo u iznimnim slučajevima.