Toplotna izolacija je budućnost!

Izolacija je ključ za smanjivanje emisija štetnih gasova u okviru životnog ciklusa objekata. Društvena vrednost proizvoda FIXIT GRUPPE u području održivosti izuzetno je visoka.

  • 1. Raspoloživost šljunka, gipsa i peska postaće znatno smanjena. Cene tih sirovina će rasti.
  • 2. Upotreba cementa sa visokom emisijom CO2 vremenom će se sve više smanjivati. Upotreba određenih vrsta cementa biće još strože regulisana ili čak zabranjena.
  • 3. Cene energenata (električne energije i pogonskih goriva) i dalje će rasti. Određeni oblici energije biće strože kontrolisani.
  • 4. Prihvatljivost nekih oblika pakovanja biće značajno smanjena. Potreba za logistikom sa niskim CO2 će rasti. Ograničenja u oblasti mobilnosti i logistike će biti sve veća.
  • 5. Ograničavanje upotrebe mikroplastike biće još više intenzivnije. Proizvodi sa visokim udelom plastike postaju sve neprihvatljiviji.
  • 6. Ekološki balans toplotno-izolacionih materijala postaje sve relevantiji.
  • 7. Sve se veća važnost pridaje trajnosti i cirkularnosti gotovih proizvoda ili njihovih delova.