Newsroom

Newsroom

34 Novi članci
Social Image
youtube
17.04.2019

RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K

Jednokomponentna hidroizolaciona masa na bazi cementa prema EN 14891 - CM 01P. Za fleksibilnu hidroizolaciju i premošćivanje pukotina na delovima ...

Social Image
youtube
17.04.2019

Jednokomponentna hidroizolaciona masa na bazi cementa prema EN 14891 - CM 01P. Za fleksibilnu hidroizolaciju i premošćivanje pukotina na delovima ...

Social Image
youtube
25.10.2018

RÖFIX PP 409 GraffitiStop poseban premaz na bazi silikonskih smola

Jednostavno, brzo i efikasno uklanjanje grafita.

Social Image
youtube
25.10.2018

Jednostavno, brzo i efikasno uklanjanje grafita.

Social Image
youtube
20.09.2018

RÖFIX PP 409 GraffitiStop

Jednostavno, brzo i efikasno uklanjanje grafita.

Social Image
youtube
20.09.2018

Jednostavno, brzo i efikasno uklanjanje grafita.

Social Image
youtube
08.06.2017

RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnjavanje

Mineralna masa za renoviranje i izravnjavanje sa univerzalnim područjima primene. U jednom sloju moguća debljina sloja od 1 do 10 mm. Armirajuća masa za ...

Social Image
youtube
08.06.2017

Mineralna masa za renoviranje i izravnjavanje sa univerzalnim područjima primene. U jednom sloju moguća debljina sloja od 1 do 10 mm. Armirajuća masa za ...

Social Image
youtube
08.06.2017

RÖFIX Renopor suvi sistem za saniranje

Sistem za unutrašnju izolaciju, posebno za vlažne zidove u starogradnji i za sanaciju područja napadnutih plijesnima. Baziran je na kapilarnoaktivnim, ...

Social Image
youtube
08.06.2017

Sistem za unutrašnju izolaciju, posebno za vlažne zidove u starogradnji i za sanaciju područja napadnutih plijesnima. Baziran je na kapilarnoaktivnim, ...

Social Image
youtube
08.06.2017

RÖFIX Renoplus® Univerzalni malter za renoviranje i izravnjavanje

Mineralni malter za renoviranje i izravnjavanje sa univerzalnim područjima primene. U jednom sloju moguća debljina sloja od 3 do 30 mm. Armirajuća masa za ...

Social Image
youtube
08.06.2017

Mineralni malter za renoviranje i izravnjavanje sa univerzalnim područjima primene. U jednom sloju moguća debljina sloja od 3 do 30 mm. Armirajuća masa za ...

Social Image
youtube
08.06.2017

RÖFIX Renofinish® Univerzalna masa za renoviranje i gletovanje

Mineralna masa za renoviranje i gletovanje sa univerzalnim područjima primene. U debljinama sloja od 1 do 2 mm. Masa za gletovanje na mineralnim ...

Social Image
youtube
08.06.2017

Mineralna masa za renoviranje i gletovanje sa univerzalnim područjima primene. U debljinama sloja od 1 do 2 mm. Masa za gletovanje na mineralnim ...

Social Image
youtube
08.06.2017

RÖFIX Creteo®Phalt

Social Image
youtube
08.06.2017

RÖFIX CalceClima® Krečni špric

Ekološki krečni špric, biološki preporučljiv za stanove i sve mineralne, upijajuće podloge. 100%-tno pokrivanje. Sertifikovani RÖFIX-proizvod sa "natureplus" ...

Social Image
youtube
08.06.2017

Ekološki krečni špric, biološki preporučljiv za stanove i sve mineralne, upijajuće podloge. 100%-tno pokrivanje. Sertifikovani RÖFIX-proizvod sa "natureplus" ...

Social Image
youtube
08.06.2017

RÖFIX CalceClima® Thermo / Krečni toplotno-izolacioni malter

Ekološki krečni toplotno-izolacioni malter, biološki preporučljiv za stambene prostore, reguliše klimu u prostoriji. Za zidove od modernih materijala. Za ručno i ...

Social Image
youtube
08.06.2017

Ekološki krečni toplotno-izolacioni malter, biološki preporučljiv za stambene prostore, reguliše klimu u prostoriji. Za zidove od modernih materijala. Za ručno i ...

Social Image
youtube
08.06.2017

RÖFIX CalceClima® Fino

Ekološki krečni fini malter, biološki preporučljiv za stanove, reguliše klimu u prostoriji. Ne sadrži cement. Idealna podloga za premaze sa krečnim ili silikatnim ...

Social Image
youtube
08.06.2017

Ekološki krečni fini malter, biološki preporučljiv za stanove, reguliše klimu u prostoriji. Ne sadrži cement. Idealna podloga za premaze sa krečnim ili silikatnim ...

Social Image
youtube
08.06.2017

RÖFIX CalceClima® Ambiente

Ekološki krečni unutrašnji malter, biološki preporučljiv za stanove, reguliše klimu u prostoriji, za zidove od modernih materijala. Ne sadrži cement. Sertifikovani ...

Social Image
youtube
08.06.2017

Ekološki krečni unutrašnji malter, biološki preporučljiv za stanove, reguliše klimu u prostoriji, za zidove od modernih materijala. Ne sadrži cement. Sertifikovani ...

Social Image
youtube
08.06.2017

Creteo®Gala Kamena opločenja

Social Image
youtube
08.06.2017

RÖFIX Podni sistemi 4/4

Social Image
youtube
08.06.2017

RÖFIX Podni sistemi 3/4

Social Image
youtube
10.04.2017

RÖFIX Podni sistemi 2/4

Estrih je dio građevine koji se postavlja na nosivu podlogu, može biti i međusloj postavljen na sloj za razdvajanje ili izolaciju. Može da se koristiti kao pod ili ga ...

Social Image
youtube
10.04.2017

Estrih je dio građevine koji se postavlja na nosivu podlogu, može biti i međusloj postavljen na sloj za razdvajanje ili izolaciju. Može da se koristiti kao pod ili ga ...