RÖFIX brošure

Toplotno-izolacioni sistemi

Priručnik za RÖFIX toplotno-izolacione sisteme
pdf
12 MB
RÖFIX smernice za sisteme unutrašnjih i spoljašnjih maltera
pdf
787 KB
RÖFIX SycoTec® Premium sistem za inovativno oblikovanje fasada
pdf
6 MB
RÖFIX RenEtics® Debeloslojni završni malter
pdf
987 KB
RÖFIX_Fasadni sistemi sa Wienerberger Porotherm 50, 44, 38 i 25 W.i termoizolacionim blokom
pdf
306 KB

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Podni sistemi

042022_SRB_Sistem postavljanja keramike_pregled proizvoda
pdf
1 MB
Pregled Creteo® linije proizvoda
pdf
1 MB
SRB_Creteo®Phalt -polukrute obloge
pdf
637 KB