Stvorite atmosferu s RÖFIX svetom boja

RÖFIX Ton karta za AutoCAD program

Naša paleta boja pruža Vam podršku u svakom Vašem projektu i pomaže Vam da pronađete pravu kombinaciju boja. Kako biste mogli da koristite sve boje u najčešće korišćenim CAD programima (kao što su ArchiCAD, AutoCAD, itd.), za vas smo pripremili različite formate datoteka:

  • ASE datoteke za korišćenje u Adobe Paleti (npr. Photoshop, InDesign, Illustrator)
  • JPG datoteke u RGB i 4C prostoru boja
  • BMP i PNG teksture za sve CAD i programe za renderiranje s odgovarajućom obradom 

Downloads