Novogradnja - fasada

Funkcije fasada su brojne. Štiti zgradu od uticaja vremenskih uslova, predstavlja prepreku između spoljne i unutrašnje klime, ali ima i izuzetno važnu estetsku funkciju u dizajniranju konačnog izgleda zgrade. Na našoj veb stranici saznajte više o različitim mogućnostima dizajniranja konačnog izgleda fasade i na šta je važno obratiti pažnju prilikom projektovanja i izvođenja

Oblikovanje

Kreativma rešenja i više estetike na fasadama

Priprema podloge

Jedna od najvažnijih pretpostavki kvalitetne ugradnje materijala je dobra prijonjivost maltera na podlogu.

Završni malteri

RÖFIX nudi mnoštvo mogućnosti za strukturisanje i raznolikost boja, kako bi se zidovi uredili prema ukusu pojedinaca, a time i istaknule sposobnost izvođenja radova pojedinog izvođaća.

Svet fasada

RÖFIX SycoTec®

Za bezvremenski moderne i lepe fasade

Prilagođavamo se željama svojih kupaca i partnera i svojim sistemskim rešenjem za fasade RÖFIX SycoTec® stvaramo temelje

za inovativnu i trajno vrednu zaštitu zahtevnih fasada.