RÖFIX SycoTec® za bezvremenski moderne i lepe fasade

Svet fasada se menja. Tonovi boja sve su tamniji i intenzivniji. Trendovi naglaska na novu eleganciju i bezvremensku estetiku potaknule su promene i kod nas u RÖFIX-u. Prilagođavamo se željama svojih kupaca i partnera i svojim sistemskim rešenjem za fasade RÖFIX SycoTec® (engl. Systemic Coating Technology) stvaramo temelje za inovativnu i trajno vrednu zaštitu zahtevnih fasada.

Prednosti sistema RÖFIX SycoTec® ukratko

  • sloboda oblikovanja čak i ako je vrednost odbijanja sunčeve svetlosti ispod 25 %
  • sistemski osigurana briljantnost boje i postojanost tona boje
  •  za dugotrajno čiste fasade sa povećanom zaštitom od algi i gljivica
  •  provera otpornost na udarce: najbolja moguća klasa prema ETAG-u 004
  • za novogradnju i sanaciju, masivnu gradnju ili toplotno-izolacione sisteme (TIS)
  • siguran u primeni i efikasan radni efekat.

Vrednost odbijanja sunčeve svetlosti (HBW/VOSS)

Vrednost odbijanja sunčeve svetlosti mera je za vizualno reflektiranje određenog tona boje. Ovaj procenat daje podatak o tome koliko određena boja ljudskom oku odstupa od čiste crne (0) ili čiste bele boje (100).

Uopšteno vredi:

  • što je ton boje tamniji, to je veća apsorpcija sunčeve svetlosti.
  • što su vremenski uticaji intenzivniji, to je veće naprezanje.
  •  što je veća vrednost totalne solarne refleksije (TSR), to je solarna refleksija delotvornija.

Od vrednosti odbijanja sunčeve svetlosti (VOSS) do totalne solarne refleksije (TSR) Zračenje sunca uzrokuje zagrejavanje fasadnih površina. Zato vrednost odbijanja sunčeve svetlosti nije merodavna kao jedina merna jedinica. Za zaštitne slojeve na podlogama sa toplotnom izolacijom važniju ulogu ima TSR-vrednost (Total Solar Reflectance). Ona uzima u obzir kompletan spektar sunčevog zračenja.