Dugotrajno lep završni izgled

Malterima do efektnih struktura na fasadi

Fasadne površine su najefikasniji dizajnerski element na zgradi. Mineralni ili pastozni završni malteri različitih struktura, nijansi i granulacija mogu se oblikovati vrlo individualno, u skladu sa specifičnim željama i vizijom investitora i arhitekte. Svaka površina fasade može se oblikovati posebno, a širok raspon mogućnosti završnog dizajna fasadnih konstrukcija igra ključnu ulogu u tome. Ukrasni završni malteri su fabrički proizvedeni visokokvalitetni suvi malteri na mineralnoj osnovi. Njihove ekološki prihvatljive komponente, poput belog kreča, belog cementa i visokokvalitetnog mermernog peska, jedinstvene su i bez premca na evropskom tržištu.

Dekorativni malteri su otporni na UV zrake i druge vremenske uslove. Zbog svoje mineralne baze, izuzetno su difuzijski otvorene. Vezivo koje se koristi za izradu lepljivih završnih maltera ima sličnu strukturu kao kvarcni pesak. Ovaj moderni građevinski materijal karakteriše mikroporozna površina koja je izuzetno vodoodbojna i difuzijski otvorena.

Završne boje i premazi

Efikasna zaštita od nepovoljnih vremenskih uslova

Zaštita i estetika modernih boja i lakova čine održivu simbiozu. Kvalitetne završne fasade pružaju dizajnerima, arhitektima i izvođačima niz kreativnih rešenja za dizajn. Naravno, jedan od presudnih faktora za investitora je dugotrajnost izabranog rešenja, čak i ako tokom godina fasada ne primeti oštećenja ili promenu boje instalirane završne obrade.

Fasade, dakle, moraju biti pouzdane, trajno zaštićene od vlage, prljavštine (mikroorganizama) i drugih štetnih uticaja i moraju udovoljavati ključnim konstrukcijskim i fizičkim zahtevima (npr. Difuzijska otvorenost i elastičnost). ROFIKS nudi proverene dugotrajne premaze dizajnirane da odgovore širokom rasponu zahteva: premazi bazirani na organskim i silikatnim vezivima, ali i „pravi“ silikonski premazi koji su zahvaljujući sopstvenoj mikroporoznoj strukturi iako izuzetno propusni i izuzetno vodoodbojni.

Silikonske smole na bazi silikona koriste se u receptima za izradu obloga i premaza na bazi silikonske smole i kombinuju se sa pogodnim disperzijama na bazi polimera. Stoga svi takvi slojevi optimalno ispunjavaju zahteve za dugotrajnost, otpornost na vremenske uslove i otpornost na hemijska (kisela kiša), mehanička i biološka (mikroorganizmi) opterećenja.

Spoljašnje boje

Kada su u pitanju spoljašnje boje, u firmi RÖFIX, visoki kvalitet je postavljen kao imperativ. U prilog tome idu i zahtevi u pogledu zaštite fasade i njezine estetike. RÖFIX fasadne boje omogućuju izvođačima, dizajnerima, arhitektima i investitorima različite mogućnosti i rešenja oblikovanja zidova. Fasade su ukras, a da bi se to postiglo, njihov kvalitet mora biti dugotrajna i nakon više godina bez vidljivih nedostataka i promeme boje.

Da bi fasada ostala dugotrajna, važno je pridržavati se svih pravila struke ispravne ugradnje materijala. Voda je u svim svojim agregatnim stanjima glavni uzročnik šteta na fasadama. Zato se fasade moraju dugoročno štititi od vlage, prljavštine (mikro-bakterijske zaraze) i štetnih materija, a da bi se to postiglo trebaju ispunjavati sledeće građevinsko fizikalne zahteve: difuzija i elasticitet.

RÖFIX nudi ispitane premaze za različite primene i zahteve: organski- i silikatom vezane fasadne boje kao i “prave” silikonske spoljašnje boje, koje su zahvaljujući mikroporoznom sastavu izuzetno vodoodbojne i istovremeno paropropusne.

RÖFIX ColorDesign ton karta

Inspirišite se za uređenje vaših zidova uz RÖFIX ColorDesign ton kartu