PITANJA & ODGOVORI

Toplotno-izolacioni sistemi

 • U poslednje vreme sve češće se spominje termin „energetska efikasnost“ i sistemi toplotne izolacije su se pokazali kao efikasan način za uštedu energije. Zanima me na koji način mogu da smanjim troškove grejanja u svom domu. Kakav sistem mi preporučujete?

Toplota u domu može da se zadrži duže nego što to mislite, ali isto tako može i da brzo nestane. Sve to zavisi od brojnih faktora, od stanja u kojem se nalazi vaš dom, nebitno da li je stan ili kuća, od vaše pažnje i pažnje vaših ukućana, pa sve do toga čime i na koji način se grejete. 

Jedan od načina smanjenja troškova grejanja je postavljanje fasade i termoizolacionih materijala, kompletne izolacije zidova, kako unutra, tako i spolja. Funkcija termoizolacije je da zaštiti objekat od spoljašnjih toplotnih promena i da zadrži konstantno prijatnu temperaturu u unutrašnjosti vašeg doma.

Termoizolacija predstavlja neizostavni elemenat i osnovu za uštedu pre svega toplotne energije a zatim i novca koji biste izdvajali za grejanje ili hlađenje u vrelim letnjim danima.

Odlike dobre termoizolacije su da i leti i zimi održava konstantnu prijatnu temperaturu u vašem domu. Dobra termoizolacija ne dozvoljava stvaranje kondenzacije, plesni i buđi u domu. I konačno obezbeđuje energetsku efikasnost vašeg doma i smanjuje potrošnju energije za grejanje i hlađenje.

Preporuka je da ugradite RÖFIX FIRESTOP Fasadni sistem materijala. Jakoje važna ugradnja termoizolacionihmaterijala. Ovom prilikom Vamdostavljamo i način ugradnje istih.Lepljenje izolacionih ploča: malter zalepljenje se na izolacione ploče nanosi metodom ivično tačkastog nanošenja ili metodom potpunog pokrovnog nanošenja. Može se nanositi ručno ili mašinski. Minimalna zahtevana kontaktna površina od 40% postiže se nanošenjem lepka po svim ivicama u trakama širine oko 5 cm i po sredini najmanje 3 tačke promera 15 cm ili 3 trake širine 5 cm. Visina sloja se treba prilagoditi ravnosti podloge. Ploče se prema potrebi mogu rezati pomoću odgovarajuće mašine za rezanje. Obratiti pažnju na važeće smernice za ugradnju nacionalnih udruženja i aktuelnih nacionalnih normi (npr. DIN 55699 obrada od WDVS, odnosno ÖNORM B6410 itd.)

 

 • Kolika je optimalna debljina fasadne termoizolacije na stambenim zgradama, a koja na privatnim objektima ili kućama?

Optimalna debljina termozolacije zavisi i od debljine zidova koji su u kući ili u stambenoj zgradi. Po proračunima EE najoptimalnija termoizolacija na debljini zidova od 25 cm je 12 cm kamene vune.

 

 • Kako se rešiti problema s buđi na fasadi?

​​​​Svaki objekat je deo biotopa, izložen mikrobiološkom opterećenju. Alge i gljivice su najstarija živa bića na zemlji i veoma se lako prilagođavaju klimatskim uslovima. Alge i gljivice imaju svoje korisne funkcije, kao i razne štetne.

Pojava algi i buđi na fasadi može se rešiti na sledeći način:

•     sanaciju je najbolje uraditi u proleće ili leti kad su fasadne površine suve

•     na površine nanesemo materijal RÖFIX Algenkiller pomoću četke

•     sačekati 24 sata da materijal deluje

•     površine koje su jako opterećene bi bilo dobro iščetkati mekanom četkom kako ne bi oštetili strukture

•     površine isprati

•     obavezno sačekati da se fasada osuši

•     ponovni nanos RÖFIX Algenkiller

•     grundiranje podloga

•     bojanje fasade sa RÖFIX PE 519 SISI Premium bojom.

Ovakva sanacija se smatra redovitim održavanjem fasade. Iz iskustava naših stručnjaka, sanirane površine su zaštićene od nove pojave algi i gljivica čak do 10 godina.

 

 • Koja je razlika između završnih maltera bele boje 2 mm i 2 mmR?

Razlika je u izgledu završnog maltera. Standardni 2 mm ima ujednačen sastav granulata, kod zaribavanja dobijemo ujednačenu zaribanu strukturu. 2 mm R  je završni malter u kojemu je udeo mramornog peska takav da kod zaribavanja dobijemo žljebastu strukturu. Zaribavati se može kružno ili strukturu možemo da rastegnemo okomito ili vodoravno. 

 

 • Akrilat Röfix – zašto pocrni, izgubi boju nakon 5 godina od navlačenja navedenoga na fasadu?

Potrebno je utvrditi sledeće:

1. Da li na fasadi ima algi i gljivica (mikrobiološko opterećenje) ili fasada bledi. Sve fasade su deo biotopa i mikrolokacija same zgrade može uticati na fasadu.

2. Trebala bi nam informacija kada je fasada postavljena (u kojim vremenskim uslovima). Fasade koje se izvode u 1., 11. ili 12. mesecu, u lošijim vremenskim uslovima, manje su otporne na mikrobiološki uticaj. Armirajući sloj se ne može dovoljno osušiti, zaostala vlaga koja prolazi kroz završni sloj uništava sve aditive koji štite fasadu od pojave algi i gljivica. Preostala vlaga također loše utiče na pigmente, posebno kod tamnijih tonova gde je veće grejanje fasade.

Renoviranje i saniranje

 • U stanu ne možemo da rešimo problem s buđi. Saniramo, ali uporno se ponovo javlja. Da li nam možete reći kako da rešimo problem?

U stambenim prostorijama se buđ često pojavljuje zbog „pogrešnog provetravanja”. O „ispravnom provetravanju” stambenih prostora nema saglasnosti.

Kao osnovno pravilo za ispravno provetravanje često se navodi:

- Tri do četiri provetravanja dnevno otvaranjem svih otvora u trajanju od oko 10 min

- Razlike u temperaturama među prostorijama najviše 5 ˚C

- Relativna vlažnost vazduha 65 %

- Osloboditi spoljašnje zidove (nameštaj postaviti tako da bude udaljen od zidova više od 4 cm)

U slučaju problema sa izolacijom ili toplotnim mostovima prethodno navedene mere nisu dovoljne. Sa RÖFIX Renopor Suvim sistemom za saniranje površina ostaje trajno suva čime se sprečava nastanak buđi. Mikroporozna, kapilarno aktivna kalcijum silikatna ploča sa visokim stepenom vodoupojnosti (2,5 puta više od sopstevene težine) zaprima i raspoređuje vlagu po celoj površini, zato ne dolazi do stvaranja povoljnog okruženja za nastanak buđi.

Prednosti RÖFIX Renopor suvog sistema za saniranje su:

- Toplotno izoluje

- Nezapaljiv

- Visoko kapilarno aktivan

- Mikroporozan

- Preporučuju ga stručni istituti

- Ekološki preporučljiv mineralni sistem za saniranje

- Jednostavan za ugradnju, manje debljine izolacionog sistema

- Brzo, efikasno rešenje za saniranje starih kuća, renoviranje i negu spomenika

- U stambenom prostoru se za vreme renoviranja može stanovati

- Ugradnja za 2-3 dana

Kliknite ovde i rešite se buđi i vlage na zidovima

 • U kuhinji imamo buđi, imate li proizvod s kojim možemo premazati zid?

RÖFIX u svom asortimanu nudi Renopor sistem za rešavanje problema s buđi i gljivicama. Renopor® je suvi sistem za brzo i efikasno saniranje unutrašnjih zidova i plafona. Njime se rešava problem kao što su buđi i opterećenja solima, koje dovode do oštećenja u unutrašnjim prostorijama. Da bi sistem funkcionisao, potrebno je ugraditi kompletan sistem, a prilikom sanacije veći deo prostora moguće je i dalje koristiti. Zbog brze i jednostavne ugradnje materijala svaka prostorija može biti gotova unutar 2 dana.

 • Suprug i ja planiramo sami da renoviramo stan pa me zanima kako da znam koliko boje nam je dovoljno za stan od 76 m2 ili koja je prosečna potrošnja po metru kvadratnom?

Potrošnja materijala je relativna i jako zavisi od same podloge. Prosečna potrošnja unutrašnjih boja je 0,3 l/m2, što znači da je za vaš stan potrebno 23 litara unutrašnje boje. Jako je važan sastav materijala. Uvek preporučujemo paropropusne, mineralne i silikatne unutrašnje boje. Podloga mora biti čista, čvrsta, suva, bez prašine, nosiva, bez iscvetavanja, razdelnih sredstava, sinternih slojeva i onečišćenja svih vrsta. Ispitivanje podloge, procena i priprema prema važećim nacionalnim propisima: DIN 18363. Kod izrade novih podloga posebno važno je pridržavati se vremena sušenja i stajanja koje navodi proizvođač i tehničkih podataka i napomena u odnosu na taj proizvod. Podloge moraju biti nosive.

S RÖFIX Kalkulatorom potrošnje možete da izračunate količinu baziranu na prosečnoj potrošnji materijala koja, ovisno od načinu ugradnje, može da varira. Izračun je orijentacijski i ne predstavlja zamenu za stručno savetovanje. Kliknite ovde i izračunajte potrošnju materijala.

 

 • Da li postoji posebna glet masa za gipskartonske ploče?

U našem proizvodnom asortimanu postoji veliki izbor glet masa. Za gips kartonske ploče uvek preporučujemo pastoznu tankoslojnu masu za izravnavanje, fabrički zamešanu i spremnu za upotrebu kao što je glet masa RÖFIX CalceClima® Finish Dekor. Univerzalna, prirodno bela masa za gletovanje i malterisanje na bazi kreča. Za unutrašnje zidove, plafone, betonske, malterisane i gips-kartonske podloge. Za oblaganje gotovih elemenata, zidnih građevinskih ploča, kao i za izravnavanje krečno - cementnih osnovnih maltera. Jako peskovite, upijajuće ili neravnomerno upijajuće podloge potrebno je prethodno premazati podesnimRÖFIX dubinskim predpremazom (PP 201 ili PP 401) bez rastvora. Dubinski predpremazi razređuju se vodom da bi ih podloga upila i kako bi se izbegao nastanak filma (obavezno pročitati teh. list izabranog proizvoda).

 • Danas je odabir zdravih i ekološki proizvedenih građevinskih materijala postalo izuzetno važno ili primarno. Koje proizvode iz svog asortimana možete da nam preporučite za unutrašnje uređenje stana?

Prijatna klima u prostoriji počinje sa pravilnim odabirom materijala. Zavisno od toga dobija li se sirovina od adekvatne vrste kamena bez dodataka ili se sintetički proizvodi, razlikujemo prirodni od veštačkog hidrauličnog kreča. Ako sirovi materijal sadrži idealan razmer kreča i laporca, iz njega je moguće dobiti NHL. Takva sirovina, u poređenju sa veštačkim mešavinama, dopušta konstantnije, niže i umerenije temperature pečenja čime se sprečava nastanak karakterističnih cementnih faza. Tako nastaje materijal ujednačene čvrstoće od kojeg se dobijaju malteri na bazi kreča dobre obradivosti i izuzetne postojanosti.

Proizvodi iz linije CalceClima RÖFIX poseduju natureplus i ANAB ateste. Ove nezavisne oznake kvaliteta potrošačima garantuju da građevinski proizvod nije štetan ni po ljudsko zdravlje ni za okolinu.

Sve atestirane proizvode, još za vreme procesa proizvodnje, direktno u proizvodnom pogonu proveravaju eksterni eksperti. Prema najstrožim kriterijumima, a uz poseban akcenat na ispitivanje emisije CO2, ispituje se celi životni ciklus proizvoda. Objekti se grade da bi što duže trajali, za jedno ili više pokolenja.

Svesni smo velike sopstvene odgovornosti za kvalitet proizvoda i njihovu stručnu ugradnju koju vrše naši partneri. Mi isporučujemo materijale visokog kvaliteta, proizvedene od prirodnih i ekoloških sirovina i savetujemo naše klijente pri odabiru najoptimalnije proizvoda za planiranu upotrebu.

Konoplja je jedna od najstarijih poznatih industrijskih biljaka koja je, zbog svoje dugovečnosti, u kombinaciji sa prirodnim krečom izuzetno cenjeni materijal sa vrlo širokim spektrom korišćenja u građevinarstvu. U proizvodnji linije maltera RÖFIX CalceClima® Canapa koristi se usitnjena konoplja i prirodni hidraulični kreč NHL5. Ti su malteri sertifikovani prema UNI EN 459-1 i provereno ne sadrže organske materije ni cement.

Francuska i Belgija već danas veliku važnost pridaju upotrebi građevinskih materijala na bazi konoplje i prirodnog hidrauličnog kreča. Čak što više, Evropska zajednica prema važećim smernicama zahteva da se od 2020. u građevinarstvu poveća korišćenje građevinskih materijala s niskim nivo-om emisije CO2.

 • Da li je potrebno impregnirati stari malter prije Renoplusa?

Renoplus se nanosi direktno na otprašen, odmašćen beton, nije potrebna veza. Na podlogu od maltera, ako je nosiva, potrebno je naneti RÖFIX predpremaz PP 301 razređen vodom u odnosu 1:2. Na tako pripremljenu podlogu nanosi se RÖFIX Renoplus u nanosu do 30mm.

 

 • Može li se sistem SismaCalce primeniti na omalterisanu kuću?

Ne preporučuje se nanošenje SismaCalce® sistema na postojeći malter iz razloga što “klasični” malter nema dovoljnu čvrstoću da izdrži moguća naprezanja koja bi se javila tokom zemljotresa. SismaCalce® sistem je tankoslojna varijanta ojačanja koja se primenjuje spolja direktno na lice zida i zamišljen je kao sistem ojačanja pre ETICS sistema, tj. da se objekat ojača pre energetske obnove.

Završni malteri

 • Činjenica je da su fasadne površine izložene različitim spoljašnjim uticajima i vrlo brzo se zaprljaju. Da li imate neki proizvod koji bismo mogli koristiti pre nanošenja završnog maltera na fasadu?

Pre svega preporučujemo kada možete da kao završni fasadni malter izaberete silikatno-silikonsku fasadu koja je zbog sastava materijala sama po sebi otpornija na klimatske faktore i spoljne uticaje. Pre nanošenja završnog dekorativnog maltera se ne koristi nikakvo zaštitno sredstvo već nakon ugradnje završne fasade.

Nakon sušenja završnog maltera potrebno je naneti RÖFIXsilaktno-silikonsku fasadnu boju koja farbanjem fasade u dve ruke, dodatno produžava vek fasadi i uticaj na spoljne faktore. SiSi tehnologija se bazira na hibridnoj paropropusnoj boji koja ima optimiranu mešavinu organskih i anorganskih kompomenti. RÖFIX SiSi tehnologija se takođe bazira na novoj polimerno stabilizovanoj strukturi: elast-silikat/ silikonska smola.

Estrisi/podni sistemi

 • Otvaram salon nameštaja i planiram da postavim podno grejanje u objektu. Zanima me da li vaša estrih/glazura može da bude završna podna obloga?

Podnim sistemima kojima se mi bavimo ne mogu biti završne obrade jer su gotovi estrisi i preko njih se obično polaže keramika ili neka druga završna obrada u zavisnosti od zahteva investitora.

Svakako naš sistem podova poseduje sve zahtevane tehničke karakterstike u koji se može ugraditi podno grejanje. Naš najprodavaniji proizvod iz ovog segemnta je cementni estrih CT-C20-F4 ( RÖFIX 970 CT 20) kao vezani estrih, estrih na razdelnom sloju, plivajući estrih na izolacijskom sloju, kao estrih za grejanje i kao estrih u padu u vlažnim prostorijama i prostorijama trajno izloženim vlazi.

Koristi se još kao temelj u stambenim prostorijama, podrumima i garažama za ravne krovove, terase i balkone, kao i za popravke

CAD detalji

 • Na koji način ste olakšali projektovanje nama arhitektama?

Na našem sajtu www.roefix.rs možete preuzeti CAD detalje koji će Vam olakšati projektovanje.

CAD Detalji za toplotno-izolacione sisteme: https://www.roefix.rs/alati/cad-detalji-tis

CAD Detalji za RÖFIX StoneEtics®: https://www.roefix.rs/alati/cad-detalji-stoneetics

CAD detalje možete preuzeti u sledećim formatima: DWG, PDF, DXF. Svi detalji su rešeni u cilju olakšanja rešenja detalja na termoizolacionim sistemima. U sistemu postoje tehničke brošure koje detaljno opisuju način ugradnje i primenu materijala. Imamo zaposlene inženjere koji se bave savetovanjem arhitekata i izradom predmera što Vam dodatno može olakšati posao u izradi projekata. Za kontakt kliknite ovde