Kontaktirajte nas sa poverenjem!

Narsid Mujkić- Direktor Srbije
Tel.: +381 35 541 701
E-mail: narsid.mujkic@roefix.com

Aleksandar Radovanović - Šef prodaje
Tel.: +381 35 541 701
Mobilni telefon: +381 60 2052 059
aleksandar.radovanovic@roefix.com
 

Ana Ralević - Savetnik za arhitekte
Tel: +381 35 541 701
Mobilni: +381 60 205 205 3
E-mail: ana.ralevic@roefix.com

Siniša Nemčević - Predstavnik prodaje - Vojvodina
Tel.: +381 60 205 205 3
Mobilni telefon: +381 (0)60/ 205 2051
E-mail: sinisa.nemcevic@roefix.com 

Vladan Elez - Predstavnik prodaje - Vojvodina
Tel.: +381 (0)35 541 701
Mobilni telefon: +381 60 205 205 2
E-mail: vladan.elez@roefix.com

Darko Veličković - Predstavnik prodaje Beograd
Tel.: +381 (0)35 541 701 
Mobilni telefon: +381 (0)60/205 205 6
E-mail: darko.velickovic@roefix.com

Dejan Cvetković - Predstavnik prodaje Beograd
Tel.: +381 (0)35 541 701
Mobilni telefon: +381 (0)60/ 205 205 4
E-mail: dejan.cvetkovic@roefix.com

Aleksandar Veselinović - Predstavnik prodaje Severozapadna  Srbija
Tel.: +381 (0)35 541 701
Mobilni telefon: +381 60 205 209 3
E-mail: aleksandar.veselinovic@roefix.com

Gordana Orlović  - Predstavnica prodaje Centralna Srbija
Tel.: +381 (0)35 541 701
Mobilni telefon: +381 (0)60 205 209 2
E-mail: gordana.orlovic@roefix.com

Jelena Milošević - Predstavnica prodaje Južna Srbija
Tel.: +381 (0)35 541 701
Mobilni telefon +381 (0)60/ 205 205 8
E-mail: jelena.milosevic@roefix.com

Miodrag Radenković - Predstavnik prodaje Istočna Srbija
Tel.: +381 (0)35 541 701
Mobilni telefon: +381 (0)60/205 206 8
E-mail: miodrag.radenkovic@roefix.com

Draško Jovanović- Predstavnik prodaje Zapadna Srbija
Tel.: +381 (0)35 541 701
Mobilni telefon: +381 (0)60/ 205 2055
E-mail:drasko.jovanovic@roefix.com