Kontaktirajte nas sa poverenjem!

Narsid Mujkić- Direktor Srbije
Tel.: +381 (0)35 541 701
E-mail: narsid.mujkic@roefix.com

Ana Ralević - Savetnik za arhitekte
Tel: +381 (0)35 541 70
Mobilni: +381 60 205 205 3
E-mail: ana.ralevic@roefix.com

Bojan Stevanović
Specijalista za betone i podne sisteme
Tel.: +381 (0)35 541 701
Mobilni telefon: +381 (0)60/205 206 9
E-mail:bojan.stevanovic@roefix.com

Aleksandar Radovanović - Šef prodaje
Tel.: +381 (0)35 541 701
Mobilni telefon: +381 (0)60/205 205 9
aleksandar.radovanovic@roefix.com

 

Siniša Nemčević - Predstavnik prodaje - Vojvodina
Tel.: +381 (0)35 541 701
Mobilni telefon: +381 (0)60/ 205 2051
E-mail: sinisa.nemcevic@roefix.com 

Darko Veličković - Predstavnik prodaje Beograd
Tel.: +381 (0)35 541 701 
Mobilni telefon: +381 (0)60/205 205 6
E-mail: darko.velickovic@roefix.com

Dejan Cvetković - Predstavnik prodaje Beograd
Tel.: +381 (0)35 541 701
Mobilni telefon: +381 (0)60/ 205 205 4
E-mail: dejan.cvetkovic@roefix.com

Aleksandar Veselinović - Predstavnik prodaje Severozapadna  Srbija
Tel.: +381 (0)35 541 701
Mobilni telefon: +381 60 205 209 3
E-mail: aleksandar.veselinovic@roefix.com

Gordana Orlović  - Predstavnica prodaje Centralna Srbija
Tel.: +381 (0)35 541 701
Mobilni telefon: +381 (0)60 205 209 2
E-mail: gordana.orlovic@roefix.com

Miloš Simonović - Predstavnik prodaje Južna Srbija
Tel.: +381 (0)35 541 701
Mobilni telefon +381 (0)60/ 205 205 8
E-mail: milos.simonovic@roefix.com

Miodrag Radenković - Predstavnik prodaje Istočna Srbija
Tel.: +381 (0)35 541 701
Mobilni telefon: +381 (0)60/205 206 8
E-mail: miodrag.radenkovic@roefix.com

Draško Jovanović- Predstavnik prodaje Zapadna Srbija
Tel.: +381 (0)35 541 701
Mobilni telefon: +381 (0)60/ 205 2055
E-mail:drasko.jovanovic@roefix.com