Renopor® - suvi sistem za saniranje buđi na zidovima

Renopor® - suvi sistem za saniranje buđi na zidovima

Buđi su deo našeg svakodnevnog života

Okruženi smo sa više od 100.000 različitih vrsta buđi koje se nalaze u hrani, prirodi i na organskim materijalima poput drveta, papirnih tapeta ili zidova. Samo u našem malom životnom prostoru može da se pronađe više od 20 vrsta i podvrsta buđi koje su svoje stanište pronašle na podlogama zidova, plafona ili poda. Takve, vidljive naslage kod nas ljudi najčešće izazivaju nelagodu. I to s punim pravom, jer njihovo prisustvo u stambenim prostorima, u zavisnosti od količine i stanja imuniteta pojedinca, na kraju znači mnoge zdravstvene probleme za one koji žive u tim prostorima. Uzrok nastanka buđi i gljivica je kombinacija prašine i vlage u vazduhu  unutrašnjih prostorija odnosno višak vlage u vazduhu koji se zbog nedovoljne ventilacije ili preniske temperature u sobi kondenzuje u vodu na svom najhladnijem delu.

Za rešenje, kliknite ovde:

Saniranje

RÖFIX Renopor®

Suvi sistem za saniranje

Rešite problem buđi sa RÖFIX Renopor® sistemom za brzo, efikasno saniranje unutrašnjih zidova i plafona! Ne dozvolite da buđ zauzme vaš prostor. Obratite nam se sa poverenjem!

Šta je vlaga i kako nastaje?

Vlaga je kondenzovana vodena para, javlja se na hladnim površinama u područjima gde je vlažnost vazduha veoma visoka. Uzroci vlage u našim domovima su različiti. To mogu biti dotrajali krovovi, pukotine na zidovima, nedovoljno i neadekvatno sušenje nakon izgradnje. Povećana vlažnost također može biti povezana sa nepravilnim grejanjem i ventilacijom. Problem vlage u stambenim naseljima treba rešiti što je pre moguće i efikasnije, jer problem gljivica i plesni također povezujemo sa vlagom koja je veoma štetna po zdravlje.

Stambene prostore u kojima provodimo vreme treba često provetravati, kako u toplijim, tako i u hladnijim delovima godine. Ventilacija zamenjuje korišćeni vazduh, kao i toplotu i vlagu, svežim, suvim spoljnim vazduhom.

Kao osnovno pravilo za ispravno prozračivanje često se navodi:

 • Tri do četri puta dobro prozračiti prostoriju u trajanju od oko 10 min.
 • Temperaturne razlike među prostorijama max. 5°C
 • Relativna vlažnost zraka ispod 65 %
 • Osloboditi spoljne zidove (nameštaj postaviti min. 4 cm od zida)

S RÖFIX Renopor® sistemom brzo i jednostavno uklonite problem vlage i buđi

RÖFIX Renopor® je suvi sistem za brzo, efikasno i čisto saniranje unutrašnjih zidova i plafona. Njime se rešava problem kao što su buđi i opterećenja solima, koje dovode do oštećenja u unutrašnjim prostorijama, problema s toplotnim mostovima kao i u slučaju nemogućnosti izolacije spoljnog zida prilikom sanacije starih građevina ili u zaštiti spomenika.

RÖFIX Renopor® izolaciona ploča, najvažnija komponenta sistema, je mikroporozna, kapilarno aktivna kalcijum silikatna ploča sa visokim stepenom vodoupojnosti (2,5 puta više od sopstvene težine). Prima i raspoređuje vlagu po celoj svojoj površini, stoga ne dolazi do stvaranja povoljnog okruženja za nastanak buđi.

Da bi sistem funkcionisao, potrebno je ugraditi kompletan sistem i voditi računa o završnoj obradi i naknadnim intervencijama na površini (ne gletovati klasičnim glet masama i farbati isključivo paropropusnom silikatnom unutrašnjom bojom). Tokom sanacije veći dio prostora i dalje može da se koristi. Zbog brze i jednostavne ugradnje materijala svaka prostorija može biti završena u roku od 2 dana. Može se obložiti ceo zid ili samo jedan deo zida (napravi se zub ili prelaz). 

Komponente sistema:

 • RÖFIX PP 211 Mineralni učvršćivač*
 • RÖFIX RENOPOR® Predpremaz
 • RÖFIX RENOPOR® Specijalni lepak
 • RÖFIX RENOPOR® Izolaciona ploča za unutrašnju upotrebu 060
 • RÖFIX RENOPOR® Specijalni lepak 
 • RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje
 • RÖFIX Izolaciona traka za fugne (3-7mm)*
 • RÖFIX PI 223 MINERAL Mineralna unutrašnja boja

 

*Komponenta sistema se koristi u zavisnosti od potreba i uslova na gradilištu.

Prednosti Renopor sistema:

Rešenje različitih problema u unutrašnjim prostorima:

 • Površinska kondenzacija
 • Buđi/gljivice
 • Štetne soli
 • Problemi s toplotnim mostovima
 • Za objekte gde nije moguća ugradnja spoljne toplotne izolacije
 • Umerena kapilarna vlaga

Brošuru preuzmite ovde:

Renopor - suvi sistem za saniranje
pdf
801 KB