Odelo čini čoveka – malter kuću

Osnovni malter je najvažniji sloj maltera koji služi kao zaštitni, vodootporni i vodoodbojni sloj, ali i za izravnjavanje podloge pa i osnova na koju prijanja završni sloj maltera. On se na standardno upijajuće podloge nanosi direktno na podlogu u debljini sloja od 1 do 3 cm (u posebnim slučajevima 10 cm). Ukoliko ravnost podloge odstupa više od 5 do 10 mm, potrebno je prethodno zapunjavanje podloge. U protivnom će se podloga teško poravnati. Pojedini prodori (cevi i kablovi) takođe se mogu prekriti odgovarajućim malterom. Osnovni malter ima ulogu nosivog sloja za naknadno nanošenje završnog maltera. Tradicionalni osnovni malteri sadrže u pravilu kao vezivo različite vrste kreča (često sa udelom cementa) ili gipsa.U unutrašnjim prostorima služe kao podloga za tapete i premaze. Malteri s većim udelom cementa koriste se kao malter za sokl ili u vlažnim prostorima (npr. podrum ili kupatilo) i kao nosivi sloj za teške obloge (prirodni kamen ili pločice).

Jedna od najvažnijih pretpostavki kvalitetne ugradnje materijala je dobra prijonjivost maltera na podlogu. U pravilu, podloga mora biti bez tragova prašine i čista. Labavi i nenosivi delovi se moraju ukloniti. Kod novogradnje se treba proveriti imaju li betonski zidovi tragove oplatnih ulja. U tom slučaju se zidovi moraju navlažiti. Ako oplatna ulja svejedno ostaju na površini, iste treba dodatno i temeljito oprati odgovarajućim sredstvom za čišćenje.

Kako izgleda dobra podloga?

Dobra podloga je grube strukture srednjeg upijanja poput primerice standardne cigle ili cementnog kamena. Izrazito upijajuće podloge, kao porobeton, prethodno treba navlažiti i premazati RÖFIX premazom za neutralizovanje ili naneti vezivni most (RÖFIX 10 odnosno RÖFIX 12). Prijonjvost glatkih betonskih površina i površina od krečno-peščanog kamena postiže se nanošenjem podesnog šprica na podlogu.

Podesna podloga je

  • suva
  • ravna
  • nosiva i čvrsta
  • dovoljno stabilna
  • nije vodoodbojna, ravnomerno upijajuća, homogena
  •  gruba, bez prašine, čista
  • bez štetnih iscvetavanja
  • nesmrznuta i temperature iznad + 5 °C

Koji su zahtevi struke kada je podloga u pitanju?

Vrsta podloge odlučujući je faktor odabira materijala za naknadnu obradu i način obrade površina (npr. priprema podloge, debljina nanosa maltera). Pre početka radova malterisanja, podlogu treba ispitati odnosno proveriti podesnost osnovnog maltera na konkretnu podlogu. Metode ispitivanja podloge su: vizualni pregled, kvašenje, vlaženje, grebanje, kuckanje i ispitivanje nožem. Nedostaci pripreme podloge mogu u različitim situacijama negativno uticati na ugrađeni osnovni malter (npr. pojava pukotina). Takvi nedostaci se ne mogu videti/utvrditi kod izvođenja radova malterisanja. Često se u praksi događa da cigla, kamen ili ploča nisu u potpunosti ravni, ali zahteva se sa druge strane ravnost površine osnovnog maltera. To dovodi do neravnomernog slabljenja debljine maltera čime se povećava rizik nastajanja pukotina na tim slabim mestima. Isto vredi za prazne odnosno nedovoljno zapunjene fugne. Na takvim mestima sloj maltera predstavlja most preko otvorenih/praznih fugni. Već kod najmanjih toplotnih naprezanjima (pokretanje, naprezanje) u osnovnom malteru mogu nastati pukotine.