RÖFIX 793 KREATIVNA TEHNIKA STRUKTURISANJA «SALEPEPE»

RÖFIX 793 KREATIVNA TEHNIKA STRUKTURISANJA «SALEPEPE»

Mineralna strukturna završna fasada RÖFIX 793 SalePepe otporna na vremenske uslove ugrađuje se na potpuno vezanu, suvu i čistu podlogu. RÖFIX 793 SalePepe može se obogatiti s 40 % odgovarajućih dodataka u granulaciji većoj od 0,5 mm, a kako bi se postigao željeni isprani završni izgled. Ovom materijalu može se dodati prirodno tlo, a služi za postizanje željene pigmentacije (vrstu i količinu mora odobriti tehnički savetnik). Proizvod je na bazi prirodnog hidrauličnog kreča NH5, cementa i klasiranog prirodnog peska. Suva nasipna gustina: 1600 kg/m³, paropropusnost: (μ=9), čvrstoća pritiska: pribl. 2 MPa, kapilarno upijanje < 0,4 kg/m²*h–0,5. Proizvod se nanosi nerđajućom mistrijom, u jednom ili više slojeva, a nakon ugradnje prvog sloja može se isprati da se istakne struktura dodanog granulata.

Nakon potpunog sušenja, podlogu učvrstiti nanošenjem RÖFIX PP 211 silikatnog učvršćivača na bazi litij vodenog stakla i specijalnih organskih dodataka. Ovaj učvršćivač odlično prodire u strukturu podloge, bezbojan je, sa smanjenom emisijom štetnih stvari, ne sadrži otapala ni konzervanse. Nanositi ujednačeno preko cele podloge prikladnom četkicom, valjkom ili četkom. Treba pripaziti da nakon ugradnje i sušenja površina ne ostane sjajna.

Na TIS se ugrađuje RÖFIX PP 405 HYDROPHOB silikonska zaštita s izrazito hidrofobirajućim delovanjem. Materijal je bezbojan. Nanosi se na dovoljno suvu podlogu prikladnom četkom i valjkom, metodom „sveže na sveže“ jednoliko preko cele površine pokretima od dole prema gore.