Lepkovi i mase za armiranje

Priprema

Završni profili se ugrađuju u armirajući sloj. Unutrašnji uglovi špaleta dodatno se ojačavaju RÖFIX P50 Staklenom mrežicom. Na uglovima otvora prozora i vrata izvodi se dijagonalno armiranje, dijagonalnim postavljanjem traka staklene mrežice (minimalna dimenzija 40x20 cm) u svež malter za armiranje, tačno na uglove otvora pod uglom od 45°. Dijagonalno armiranje se izvodi metodom “sveže u sveže” na samoj ivici spoljašnjeg dela otvora.

Pre nanošenja armirajućeg sloja spojevi izolacionih ploča moraju se obrusiti. Na spoljašnjim ivicama ugrađuju se ugaoni profili sa mrežicom u sveže naneseni armirajući sloj.

Nakon završetka radova unutar otvora prozora i vrata sa armiranim priključnim profilima za prozore, armiranja nadvratka, dijagonalnog armiranja oko otvora, i armiranja uglova može se započeti sa armiranjem fasadne površine.

Mašinsko nanošenje

Malter za armiranje se nanosi mašinom za malterisanje na prethodno pripremljenu toplotnu izolaciju (30 % veća ušteda vremena u odnosu na ručni nanos). Malter za armiranje zavisno od željenog postizanja nazivne debljine maltera nazubljuje/češlja zubčastim gleterom RÖFIX R12 (nazivna debljina 3 mm) ili RÖFIX R16 (nazivna debljina 5 mm) u ravnim linijama.