RÖFIX Aerogel sistem izolacije

Što je aerogel?

Aerogel se prvobitno primenjivao u kosmičkoj tehnologiji za izolaciju kosmičkih odela kao i medij za pohranjivanje gasovitih goriva. Aerogel se 90 do 98% sastoji iz vazduha. Sirovi materijal za proizvodnju aerogela je amorfni silicijum dioksid, u građevinskoj praksi poznat i kao kalijum vodeno staklo ili silikat. Ova čista mineralna sirovina baza je Visoko efikasnog izolacionog materijala. Aerogel, osim što poseduje najmanju vrednost toplotne provodljivosti, još uvek drži rekord i kao najlakši čvrsti materijal. Zbog svoje vrlo porozne mikrostrukture, molekule vazduha ostaju zarobljene i tako se postiže ograničavanje prenosa toplote.

Prednosti RÖFIX Aerogel sistema izolacije:

 • Najniža toplotna provodljivost, λ= 0,028 W/mK (izmerena vrednost)
 • Efikasno izolovanje sa minimalnim debljinama nanosa (2 do 3 puta tanji nanos od standardnih izolacionih maltera)
 • Ne sadrži sivi cement, idealan za upotrebu kod sanacije istorijskih objekata
 • Visoka paropropusnost, smanjuje pojavu površinskog kondenzata i pojavu buđi
 • Izolacioni sloj bez fugni, smanjenje toplotnih mostova
 • Za postizanje originalnih zidnih površina
 • Jednostavna ugradnja, ručna i mašinska
 • Moguće različite debljine nanosa, bez prethodnog izjednačavanja
 • Za unutrašnji i spoljašnju primenu
 • Veliki izbor završne obrade mineralnim završnim malterima
 • Građevinsko-biološki proizvod
 • Postižu se izolovane i originalne arhitektonske površine

Aerogel sistem izolacije – svetska novost!

RÖFIX Aerogel sistem izolacije prava je revolucija izolacije objekata. Ugradnjom se postiže toplotna provodljivost od 0,028 W/mK, čak 2 do 3 puta veća od one kod standardnih toplotno-izolacionih maltera. U ovaj visoko efikasan izolacioni malter na osnovi kreča dodat je granulat aerogela u funkciji lakog dodatka. To je prvi malter na svetskom tržištu da sadrži najefikasniji izolacioni materijal - aerogel.

Fokus na energetskoj sanaciji istorijskih objekata

Zahvaljujući svojim karakteristikama, RÖFIX Aerogel sistem izolacije pokazao se najboljim kod energetske sanacije starih objekata kao i kod toplotnog izolovanja istorijskih objekata. Može da se ugrađuje na unutrašnje i spoljašnje zidove. Visoko efikasan izolacioni malter u novogradnji może da se primenjuje i za malterisanje visoko izolacione cigle. Zavisno o vrsti podloge, već sa 3 do 5 cm debljine nanosa postiže se standard u pogledu nisko energetske izolacije.

Mineralni sistem maltera - optimalne građevinsko-fizikalne karakteristike

Zbog mineralnog sastava, RÖFIX Aerogel sistem izolacije poseduje optimalneb građevinsko-fizikalne karakteristike. Paropropusnost je zagarantovana, a opasnost od pojave površinskog kondenzata i buđi je smanjena. Zahvaljujući smanjenom upijanju i hidrofobnim karakteristikama aerogela, efikasnost izolacionog maltera je dugoročno zagarantovana. Sve ovo izdvaja novi sistem izolacije od standardnih izolacija i donosi brojne prednosti kod primene na istorijskim objektima.

Zaštita od požara

Fixit 222 Aerogel visoko efikasni izolacioni malter, a komponente tog sistema su nezapaljive (klasa reakcije na požar: A2-s1-d0). Na taj način preuzimaju i aktivnu ulogu u zaštiti objekta od požara.

FIXIT Aerogel izolacioni malter je osvojio nagradu u kategoriji najbolje inovacije za očuvanje okoline u Švajcarskoj 2014!