Sistemi postavljanja hidroizolacije i keramike

Pod hidroizolacijom građevinskog objekta podrazumeva se izolovanje zgrade od vlage. Tu se ubrajaju sve mere koje suzbijaju štetni uticaj na supstancu građevine. Voda može delovati na spoljašnje zidove u obliku vlage iz tla, vode koja na njih deluje pod pritiskom ili procedne vode koja se povremeno nakuplja i može provlaživati zgradu. Odabir hidroizolacije zavisi od građevinskog zemljišta, sadržaja vlage u tlu i korišćenja objekta. Isto tako hidroizolacije građevinskih objekata igraju važnu ulogu prilikom pripreme podruma i podzemnih etaža za optimalno korišćenje.

Vlaga oštećuje zgradu. Posebno u području prskanja vode kod kada i tuš-kabina može doći do provlaživanja, te se kao posledica toga mogu pojaviti mrlje. U takvoj situaciji može pomoći sistem za zaptivanje, koji se nanosi ispod obloga od ploča ili pločica, a koji se lako ugrađuje, trajno štiti od oštećenja - također i kod problematičnih podloga. Kako bi se zidovi ili podovi zaštitili od prodora vlage i/ili vode, a na način definisan pravilnikom o zahtevnim klasama, tj. zahtevima na gradilištu, upotrebljavaju se mase za izolaciju u obliku akrilata ili materijala hidrauličnog vezivanja modifikovanih veštačkom smolom. Ispitani sistemi za izolaciju protiv vlage/vode, u području keramičkih pločica i ploča, sastoje se od izolacije u spoju sa fleksibilnim lepkom. Posebno su osetljivi prelazi u uglovima itd., koji se izoluju pomoću izolacionih traka ugrađenih u masu za izolaciju.

RÖFIX proizvodi odgovaraju raznim evropskim i nacionalnim normama, pravilnicima i smernicama. Kroz usku saradnju sa nadležnim institutima, u izradi normi, RÖFIX uveliko doprinosi povećanju kvalitete proizvoda na tržištu i njihovoj pravilnoj ugradnji.

Predpremaz

Određene podloge po pravilu zahtevaju odgovarajuće prethodno tretiranje. Površina koja se naknadno oblaže optimalno se priprema pomoću predpremaza. Pritom se reguliše upijanje, preostale količine prašine se vežu, a materijal se učvršćuje. Predpremazi služe za bolje premrežavanje i kao vezivni most, posebno kod nepropustljivih i glatkih površina.

RÖFIX AP 300 Predpremaz

Univerzalno primenjivi predpremaz bez rastvarača, za pripremanje jako upijajućih podloga i podloga sa neujednačenim upijanjem ili peskovitih mineralnih podloga, pre nanošenja sistema hidroizolacije, mase za nivelisanje podova (cementna na cementnu, sveže u sveže) ili postavljanja pločica u unutrašnjim i spoljašnjim prostorima.

Hidroizolacija

RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P

Jednokomponentna cementna disperziona masa za izolaciju ispod keramičkih obloga, kao i za terase i balkone, u unutrašnjem i spoljašnjem području. Izolacija rezervoara za vodu, bazena, balkona i terasa, kao alternativna izolacija zajedno sa pločicama i pločama u unutrašnjem i spoljašnjem prostoru.

Traka za zaptivanje

RÖFIX AS 910 Traka za zaptivanje

Vazdušno-, paro-, vodonepropusna, elastična izolaciona traka, obostrano obložena filcom, za izolaciju i premošćivanje radnih fugni, ivičnih fugni, uglova, izvoda i spojeva na mestima s povećanom opasnošću od pukotina u unutrašnjem i spoljašnjem prostoru. Za sve zahtevne klase otpornosti na vlagu.

Lepak za keramiku

Lepkovi za keramiku imaju sasvim različite funkcije i svojstva. Pri odabiru pravog lepka za keramiku posebno je važno znati za šta je proizvod na kraju potreban, budući da se različite podloge mogu tretirati samo određenim lepkovima.

Lepkovi za keramiku se mogu podeliti na različite vrste u zavisnosti od namene. Oni se uopšteno oplemenjuju hidrauličkim vezivima i anorganskim ili organskim aditivima.Oni povećavaju prionjivost, stvaraju izvesnu fleksibilnost te se takvi lepkovi mogu optimalno ugrađivati. Povećani zahtevi se postavljaju u slučaju korišćenja kod zahtevnih podloga ili korišćenja u području gde dolazi do smrzavanja i otapanja. Isto tako primena pod vodom ili kod obloga od osetljivog prirodnog kamena zahteva posebne proizvode. Lepkovi za keramiku kao fabrički proizvodi podležu normi EN 12004 i ispitani su u pogledu usklađenosti.

RÖFIX AG 663 FLEX ECO Lepak za keramiku C2 TE

Fleksibilni tankoslojni lepak za postavljanje upijajuće, slabo upijajuće i neupijajuće keramike na podu i zidu. Za podove s termičkim opterećenjem. Primena u unutrašnjem i spoljašnjem prostoru.

Masa za fugovanje

Obloge od pločica i ploča se popunjavaju masom za fugovanje koja je fizički, hemijski i vizuelno prilagođena oblozi, lepku i nameni. Na taj način se dobija glatka, vizuelno dopadljiva i vodoot-porna površina. Ove mase za fugovanje hidrauličnog vezivanja prilagođene su različitim širinama fugni i vrstama obloge kao što je neupijajuća keramika ili prirodni kamen. Prelazi između različitih elemenata konstrukcije kao što je pod ili zid se fuguju -izoluju elastičnom silikonskom masom koja je bojom prilagođena fugni.

 

RÖFIX NANOTECH 730 Elastična cementna masa za fugovanje na bazi nanotehnologije

Masa na bazi nano-tehnologije za fugovanje svih vrsta zidnih i podnih obloga u unutrašnjim i spoljašnjim prostorima. Materijal je podesan za ugradnju u fugne širine 1 do 20 mm. Materijal se koristi za fugovanje zidnih i podnih obloga od granitne keramike, slabo upojne keramike, betona ali i prirodnog i veštačkog kamena (koji ne upija boju). Proizvod je otporan na abraziju. Može da se ugrađuje na podlogama sa podnim grejanjem.

Brošuru preuzmite ovde:

042022_SRB_Sistem postavljanja keramike_pregled proizvoda
pdf
1 MB