Sistem za bazene

U nastavku možete saznati i pročitati o komponentama i radnim koracima kod izvođenja RÖFIX sistema za bazene:

Betonsku površinu potrebno je očistiti i ukloniti sve nenosive delove (podloga mora biti čista, čvrsta i nosiva). Ukoliko postoje oštećenja usled zarđale armature ili je armatura preblizu površine betona, istu je potrebno detaljno očistiti, premazati armaturu i deo betona uz armaturu sa RÖFIX CC 170 Antikorozivnom zaštitom.

Potrebno je naneti predpremaz RÖFIX AP 300 Koncentrat, sušenje min. 24 sata. Nakon sušenja CC 170, sve neravnine i udubljenja poravnati sa RÖFIX FS 630 Masom za izravnavanje sa smanjenim proklizavanjem i kompletnu betonsku bazensku školjku izravnati sa FS 630.

Već sledeći dan (u normalnim i suvim vremenskim uslovimaa) može se izvoditi hidroizolacija sa RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K fleksibilna hidroizolacija ili RÖFIX AS 341 Optilastic® 2K fleksibilna hidroizolacija, u koju se utapa alkalno postojana armaturna mrežica RÖFIX P50, a u svim uglovima RÖFIX AS 910 Zaptivna traka, treba voditi računa i o kvalitetnom zaptivanju spoja sa odvodima (manšete, ...). Nakon sušenja hidroizolacije, sledi lepljenje keramičkih pločica sa RÖFIX AG 610 Bianco FLEX C2TE S1 ili RÖFIX AG 685 SUPERFLEX C2TE S2 fleksibilnim lepkom (za velike formate pločica). Fugovanje se izvodi isključivo sa RÖFIX AJ 315 EP Dvokomponentnom epoksidnom masom za fugovanje.