Pouzdani sistem za dekorativno oblaganje fasada

Danas, u doba savremene globalizacije, potrebe za individualnim i autentičnim proizvodima stavljene su u prvi plan. Znanje o poreklu pojedinog proizvoda često je presudan faktor za odabir materijala, a ako vodimo računa o održivoj gradnji i arhitektonskom izgledu, proces proizvodnje u lokalnom okruženju postaje vrlo izazovan. Stambene i druge prostore treba graditi na način da se prilagođavaju zakonitostima koje vladaju u prirodi. Time se kreira životni prostor čoveka povoljniji za njegovo zdravlje, stvaralaštvo, blagostanje i sreću. Za gradnju je potrebno koristiti materijale proizvedene u lokalnom okruženju i to od prirodnih materijala. Korišćenjem lokalnih materijala vodimo računa o okolini jer se zbog kratkoće transporta smanjuje emisija štetnih gasova.

Jedan od najčešće korišćenih tradicionalnih materijala u građevini je prirodni kamen. Ukoliko se prirodni i veštački kamen koristi kao obloga za fasade, znatno se povećava površinsko opterećenje na podlogu, pogotovo zbog uticaja kiše (kod prirodnog kamena se zbog visoke vooodbojnosti površinsko opterećenje još više povećava). RÖFIX je, u svrhu rešavanja ove otežatne okolnosti, razvio izrazito funkcionalni fasadni sistem – StoneEtics®.

Prijatna mikroklima prostora jako je važna za stvaranje osećaja udobnosti i blagostanja. Provereni i optimizovani građevinski materijali sastavni su deo koncepta održive gradnje. RÖFIX sistemi topotne izolacije kombinovani sa RÖFIX StoneEtics® smanjuju potrošnju toplotne i električne energije tako što zadržavaju energiju u prostorima i smanjuju stvaranje štetnih emisija u vazduhu, i na taj način čuvaju izvore energije koji su važni za zaštitu okoline.

Toplotno-izolacioni sistemi upotpunjeni završnim dekorativnim malterima regulisani su građevinskim propisima koji definišu njihova svojstva i zahteve. Maksimalno dopušteno površinsko opterećenje toplotnoizolacionih sistema na podlogu iznosi 30 kg/m2 .

RÖFIX StoneEtics® pouzdano omogućuje oblaganje toplotno-izolacionih sistema težim krutim oblogama sa površinskim opterećenjem podloge (ukupna težina sistema) do 103 kg/m2 . RÖFIX StoneEtics® je provereni sistem koji kombinuje podesnu toplotnu izolaciju fasadnih površina sa različitim oblicima teških krutih obloga (uz obavezno pridržavanje nacionalnih normi i zakonskih propisa).

RÖFIX StoneEtics® pruža mogućnost izbora obloga koje zadovoljavaju najrazličitije potrebe. Možete se odlučiti za mozaik, klinker pločice, tanke ciglene pločice, keramičke pločice, prirodni ili veštački kamen. Time se ispunjavanju prednosti jednostavne ugradnje toplotno-izolacionih sistema uz proširenu mogućnost dizajniranja krutih obloga i obloga velikih formata.

Zahvaljujući detaljnim istraživanjima i ispitivanjima, zahtevnim internim testiranjima i tesnom saradnjom sa stručnim preduzeće za izvođenje građevinskih radova, RÖFIX je razvio adekvatno rešenje, dva standardizirana sistema, RÖFIX StoneEtics® 50 i 103 koji u sebi obedinjuju statičku sigurnost, kvalitet i dizajnersku maštovitost.

Nijanse boja, izvedbe i vizualni efekti

Kao i kod završnih žbuka, na završni sloj RÖFIX StoneEtics® obloga utječu i brojni čimbenici. Za krajnji izgled završnih obloga presudnu ulogu igraju nijanse boja, način polaganja, podloga mase za fugiranje obloga, kao i njihova namjena. Ton boje podrazumijeva cjelokupnu sliku obložene fasade koja proizlazi iz harmonije korištenih materijala i samih obloga. Mnogobrojne teksture površina obloga kao i različite izvedbe površina, čine RÖFIX StoneEtics® jedinstvenim sustavom iz kojeg proizlaze različite mogućnosti arhitektonskog izričaja i izvedbi maštovitih fasada.v

Odabir podloga:

Klinker pločice

Keramičke pločice

Mozaik

Veštački kamen od laganog betona

Prirodni kamen

Za više informacija preuzmite brošuru ovde:

Stranica se učitava...