Pouzdani sistem za dekorativno oblaganje fasada

Danas, u doba savremene globalizacije, potrebe za individualnim i autentičnim proizvodima stavljene su u prvi plan. Znanje o poreklu pojedinog proizvoda često je presudan faktor za odabir materijala, a ako vodimo računa o održivoj gradnji i arhitektonskom izgledu, proces proizvodnje u lokalnom okruženju postaje vrlo izazovan. Stambene i druge prostore treba graditi na način da se prilagođavaju zakonitostima koje vladaju u prirodi. Time se kreira životni prostor čoveka povoljniji za njegovo zdravlje, stvaralaštvo, blagostanje i sreću. Za gradnju je potrebno koristiti materijale proizvedene u lokalnom okruženju i to od prirodnih materijala. Korišćenjem lokalnih materijala vodimo računa o okolini jer se zbog kratkoće transporta smanjuje emisija štetnih gasova.

Jedan od najčešće korišćenih tradicionalnih materijala u građevini je prirodni kamen. Ukoliko se prirodni i veštački kamen koristi kao obloga za fasade, znatno se povećava površinsko opterećenje na podlogu, pogotovo zbog uticaja kiše (kod prirodnog kamena se zbog visoke vooodbojnosti površinsko opterećenje još više povećava). RÖFIX je, u svrhu rešavanja ove otežatne okolnosti, razvio izrazito funkcionalni fasadni sistem – StoneEtics®.

Prijatna mikroklima prostora jako je važna za stvaranje osećaja udobnosti i blagostanja. Provereni i optimizovani građevinski materijali sastavni su deo koncepta održive gradnje. RÖFIX sistemi topotne izolacije kombinovani sa RÖFIX StoneEtics® smanjuju potrošnju toplotne i električne energije tako što zadržavaju energiju u prostorima i smanjuju stvaranje štetnih emisija u vazduhu, i na taj način čuvaju izvore energije koji su važni za zaštitu okoline.

Toplotno-izolacioni sistemi upotpunjeni završnim dekorativnim malterima regulisani su građevinskim propisima koji definišu njihova svojstva i zahteve. Maksimalno dopušteno površinsko opterećenje toplotnoizolacionih sistema na podlogu iznosi 30 kg/m2.

RÖFIX StoneEtics® pouzdano omogućuje oblaganje toplotno-izolacionih sistema težim krutim oblogama sa površinskim opterećenjem podloge (ukupna težina sistema) do 103 kg/m2. RÖFIX StoneEtics® je provereni sistem koji kombinuje podesnu toplotnu izolaciju fasadnih površina sa različitim oblicima teških krutih obloga (uz obavezno pridržavanje nacionalnih normi i zakonskih propisa).

RÖFIX StoneEtics® pruža mogućnost izbora obloga koje zadovoljavaju najrazličitije potrebe. Možete se odlučiti za mozaik, klinker pločice, tanke ciglene pločice, keramičke pločice, prirodni ili veštački kamen. Time se ispunjavanju prednosti jednostavne ugradnje toplotno-izolacionih sistema uz proširenu mogućnost dizajniranja krutih obloga i obloga velikih formata.

Zahvaljujući detaljnim istraživanjima i ispitivanjima, zahtevnim internim testiranjima i tesnom saradnjom sa stručnim preduzeće za izvođenje građevinskih radova, RÖFIX je razvio adekvatno rešenje, dva standardizirana sistema, RÖFIX StoneEtics® 50 i 103 koji u sebi obedinjuju statičku sigurnost, kvalitet i dizajnersku maštovitost.

Odabir podloga:

Klinker pločice

Keramičke pločice

Mozaik

Veštački kamen od laganog betona

Prirodni kamen

Nijanse boja, izvedbe i vizuelni efekti

Kao i kod završnih maltera, na završni sloj RÖFIX StoneEtics® obloga utiču i brojni faktori. Za krajnji izgled završnih obloga presudnu ulogu igraju nijanse boja, način polaganja, podloga mase za fugovanje obloga, kao i njihova namena. Ton boje podrazumeva celokupnu sliku obložene fasade koja proizlazi iz harmonije korišćenih materijala i samih obloga. Mnogobrojne teksture površina obloga kao i različito izvođenje površina, čine RÖFIX StoneEtics® jedinstvenim sistemom iz kojeg proizlaze različite mogućnosti arhitektonskog izgleda i izvedbi maštovitih fasada.

RÖFIX StoneEtics može se postavljati na sve masivne podloge koje su prikladne za lepljenje i učvršćivanje tiplovima. Postoje dva tipa sistema:

  • RÖFIX StoneEtics® 50 ETICS s tvrdom oblogom, težine sistema do 50 kg/m2
  • RÖFIX StoneEtics® 103 ETICS s tvrdom oblogom, težine sistema do 103 kg/m2  

Težina sastava obuhvata sve delove toplotno-izolacionog sistema, uključujući izolacione ploče, uz izutetak maltera za lepljenje. Kod sastava StoneEtics® 50 izvodi se mehaničko pričvršćivanje kroz armaturnu mrežicu, dok je kod sastava StoneEtics® 103 potrebno i dodatno armiranje sa RÖFIX IG 996 nosivom mrežicom, kroz koju se, potom, obavlja mehaničko pričvršćivanje.

Vrste sistema:

RÖFIX StoneEtics® 50

RÖFIX StoneEtics® 50 sa klinker pločicama

RÖFIX StoneEtics® 50 sa mozaikom

Toplotno-izolacioni sistem

RÖFIX StoneEtics® 50 sa keramikom

Toplotno-izolacioni sistem

RÖFIX StoneEtics® 103

RÖFIX StoneEtics® 103 sa prirodnim kamenom

Toplotno-izolacioni sistem

RÖFIX StoneEtics® 103 sa veštačkim kamenom od laganog betona

Za više informacija preuzmite brošuru ovde: