UNIVERZALNI MATERIJALI NA SVAKOM GRADILIŠTU

RÖFIX RENOPLUS® UNIVERZALNI MALTER ZA RENOVIRANJE I IZRAVNAVANJE

Mineralni malter za renoviranje i izravnavanje RÖFIX Renoplus®, široke primjene je pravi izbor za obradu postojećih fasada (i za istorijske objekte). Moguće je jednoslojno nanošenje u debljini od 3-30 mm.

Široko primenjiv proizvod 

I ovaj proizvod široko je primenjiv npr. za armiranje fasadnih maltera staklenom mrežicom RÖFIX P50 ili kao masa za izravnavanje različitih nosivih mineralnih podloga, nosive fasade (i za alkalno otporne maltere na bazi umjetnih smola) te za stare nosive premaze (i za alkalno otporne disperzione premaze) kao i nestatične pukotine.

RÖFIX Renoplus® posebno je podesan za nejednake i nejednako upijajuće podloge različitih debljina slojaa kao i za malterisanje cevi zidnog i plafonskog grejanja. Idealna je podloga za krečne i silikatne boje. 

Sastav

Materijalna osnova RÖFIX Renoplus® -a je kreč, beli cement, disperzija, vlakna, organski udeo od <5%, fini krečni pesak okruglog zrna. Odlična obradivost, minimalo naprezanje kod stvrdnjavanja, jako doba prionjivost te neznatno skupljanje glavne su karakteristike RÖFIX Renostar®-a.

RÖFIX RENOSTAR® MASA ZA RENOVIRANJE I IZRAVNAVANJE

RÖFIX Renostar® je mineralna masa za renoviranje i izravnavanje sa univerzalnim područjem primene. Može se nanositi jednoslojno u debljini nanosa od 1-10 mm.

Ima široko područje primene, npr. za armiranje postojećih toplotno-izolacionih sistema, za armiranje fasadnih maltera staklenom mrežicom RÖFIX P50 ili kao masa za izravnavanje različitih nosivih podloga.

Kako se nanosi

RÖFIX Renostar® kao vezivni most, idealan je za nanošenje zupčastim gleterom, postupkom "sveže na sveže" na betonsku podlogu, radi optimalnog prianjanja sledećih maltera na krečnoj bazi, kao i za obradu starih organskih i mineralnih maltera ili premaza ili betona.

Kada se primenjuje

Zbog minimalnog naprezanja prilikom stvrdnjavanja, masa za armiranje RÖFIX Renostar® idealna je za obradu postojećih toplotno-izolacionih fasada (sanacija pukotina). Isto tako podesna je i za stare nosive fasade (i za alkalno otporne maltere na bazi veštačkih smola) te za stare nosive premaze (i za alkalno otporne disperzivne premaze) kao i nestatične pukotine.

Sadržaj kreča

RÖFIX Renostar® sadrži kreč, bijeli cement, disperziju, vlakna, dodatke za poboljšanje obradivosti, organski udio od <5% te visokokvalitetni fini mramorni pijesak. Odlična obradivost, minimalan napon prilikom stvrdnjavanja, jako dobra prionjivost te neznatno skupljanje glavne su karakteristike RÖFIX Renostar®-a.

RÖFIX RENOFINISH® UNIVERZALNA MASA ZA RENOVIRANJE I GLETOVANJE SPOLJA I UNUTRA

RÖFIX Renofinish® je proizvod u liniji RenoFamily, radi se o mineralnoj masi za renoviranje i gletovanje sa odličnim efektom izravnavanja univerzalne primene.

RÖFIX Renofinish® primenjiv je unutra i spolja kao mineralni malter za saniranje i renoviranje te kao izravnavajuća masa za gletovanje na mineralnim i betonskim podlogama, nosivim postojećim malterima i gips-kartonskim pločama.

Podesan i kao masa za gletanje velikih površina na objektima.

Odlična obradivost otvara mogučnosti

Zahvaljujući odličnoj obradivosti, RÖFIX Renofinish® pdesan je i za posebna područja primene te garantuje odličan rezultat.

Zid obrađen RÖFIX Renofinish®-om, zbog posebnog efekta izravnavanja, ostavlja dojam brušenog odnosno poliranog zida. RÖFIX Renofinish® nije samo visoko vredan malter za unutrašnje i soljašnje zidove, već se odlikuje i odličnom obradivošću na raznim podlogama.

Kako se nanosi

RÖFIX Renofinish® nanosi se jednoslojno, debljine sloja od 1-2 mm na razne mineralne podloge, kao što su npr. krečno-cementni i gipsano-krečni malteri, nosivi postojeći malteri, betonske podloge i gips-kartonske ploče. Uz sve navedeno, RÖFIX Renofinish® odličan je izbor i za obradu nosivih, alkalno otpornih završnih maltera na bazi veštačkih smola kao i postojećih premaza.

Sadržaj

RÖFIX Renofinish® sadrži kreč, beli cement (bez kromata) i belo mermerno brašno, disperziju, dodatke za poboljšanje obradivosti te organski udeo od <5%.

RÖFIX RENOFINO® UNIVERZALNI FINI MALTER ZA RENOVIRANJE

RÖFIX Renofino® svidet će se mnogim izvođačima građevinskih radova, osmišljen je kao univerzalni fini malter specijalno za primenu u izradi  finih strukturisanih površina.

Kompetentni krečni proizvod za fine površine

Renofino® ima finiju strukturu od Renoplusa®, a grublju od Renostara® te je  idealan je za naknadnu obradu starih površina kao i za izradu novih, finih malterisanih površina. 

Fina struktura površine koja se postiže s Renofino®-om - granulacije 0,8 mm - odgovara velikom broju tradicionalno i moderno  obrađenih malterisanih struktura.

Tipične tradicionalne površine kao npr. plemenita fina struktura (Edelfino) je s Renofinom® izvodiva bez ikakvih problema.

Miljenik svakog izvođača građevinskih radova

Novi član porodice RenoFamily oduševljava pre svega zbog svoje jednostavne obradivosti i univerzalne primene, kao i lepe strukture.

Renofino® predstavlja idealnu podlogu za sve vrste građevinskih boja i premaza.

Ukoliko se želi istaknuti fina struktura maltera, najbolje je koristiti mineralne boje kao npr. krečne ili silikatne jer se s njima postižu najbolji rezultati.

Graditi po sistemu

Renofino® je inovativni sistemski proizvod u sistemu RenoFamily, a u kombinaciji s Renostar®-om i Renoplus®-om, predstavlja idealni završni dekorativni malter.

Brošuru preuzmite ovde:

RÖFIX Youtube videoteka

RÖFIX Renostar

RÖFIX Renoplus