Sanacija objekta: Muzej fabrike Vitamin u Horgošu

 

Prehrambena fabrika Vitamin smeštena je u naselju Horgošu u Vojvodini. Objekti u sastavu fabrike odražavaju tradiciju i istoriju i ključan su deo lokalne ekonomije i kulturnog identiteta ovog područja. Međutim, ni vreme ni okolina nisu poštedeli objekte u krugu fabrike. Oštećenja, pukotine i znakovi starenja postaju sve vidljiviji. Muzej u sastavu fabrike Vitamin zahteva kako tehničku tako i estetsku obnovu. Ova zgrada je pod zaštitom Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici, te se uz njihovu podršku prepoznaje važnost očuvanja i sanacije ovakvih objekata. Posebni zahtevi kod ovog objekta odnosili su se na saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima - RS3 i RenoFamily sistemom.

Sanacija objekta obuhvatala je sanaciju fasade i podnožja, ukupno oko 2.500 m². Investitor zadužen za ovaj projekat bilo je preduzeće Ferbild d.o.o., specijalizovano za građevinarstvo, inženjering i proizvodnju, a osnovano  je 14. oktobra 1992. godine sa sedištem u Beogradu. Projektant je bio Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture sa sedištem u Subotici, dok je izvođač radova bio Vortex Univerzal Novi Sad.

Kroz stručnost, predanost i pažljivo planiranje, izuzetno je važno vratiti stari sjaj objektima od kulturnog značaja, poštujući autentičnost i originalni dizajn, ali istovremeno i sanirajući oštećenja.

Umetnost transformacije sa RÖFIX proizvodima

Planirana sanacija fasade objekta u sastavu fabrike Vitamin uključivala je korišćenje RÖFIX proizvoda kao i stručnu pomoć našeg tima i sastojala se od nekoliko komponenata: malterisanje kontaktnog područja sokle i trotoara u visini od 30 cm, malterisanje sokle iznad prekida (fuge) i delova zidova pod uticajem kapilarne vlage, sanacija većih pukotina (koje nisu statičke) u malteru, malterisanje oštećenih delova fasade iznad sokle, završnu obradu na svim zidnim površinama, malterisanje povučenih profila fasadnih zidova u malteru i premazivanje fasada. U nastavku donosimo detaljne predloge i rešenja za obnovu fasade pomenutog objekta, uz upotrebu širokog spektra RÖFIX proizvoda i savete našeg stručnog tima.

1. Malterisanje kontaktne zone sokle i trotoara u visini od 30 cm  (10 cm iznad nivoa trotoara i 20 cm ispod nivoa trotoara (ako postoje tehnički uslovi) hidroizolacionim, vodoodbojnim, mehanički visoko otpornim malterom RÖFIX 635, otpornim na smrzavanje, dobre obradivosti, na osnovi tras cementa. Pre nanošenja maltera podlogu je potrebno prethodno pripremiti pažljivim čišćenjem starih naslaga da se površina opeke ne ošteti. Malter se nanosi gletericom u debljinama sloja od 20 mm te je potrebno negovati prema uputstvima proizvođača materijala. Na spoju sa malterom sokle izvesti horizonatalni prekid - fugnu do površine cigle u širini od cca 20 mm. Za postizanje bolje prionjivosti ili regulisanje upojnosti podloge, ''mrežasto'' se nanosi RÖFIX 671 Sanir špric uz oko 60% prekrivanja površine.

2. Malterisanje sokle iznad prekida (fuge) i delova zidova pod uticajem kapilarne vlage - naneti RÖFIX 671 Sanir špric, nanosi se mrežasto na 60% površine. Sanir špric paropropusnost (µ) 20-25, pritisne čvrtoće oko 10 N/mm², otpornost na savijanje oko 4,5 N/mm², čvrstoća prianjanja veća od 0,08 N/mm² i modula elastičnosti oko 9000 N/mm². Zatim naneti RÖFIX 650 Beli malter za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima, najmanje 2 cm debljine. Ukoliko se malter nanosi u više slojeva, debljina nanosa treba da bude 20-25 mm. Vreme sušenja pre nanošenja sledećeg sloja iznosi 1 dan/mm debljine nanosa. Za postizanje bolje prionjivosti neposredno nakon stvrdnjavanja svaki sloj osnovnog maltera treba ohrapaviti metlom (horizontalno povlačenje). Beli malter za saniranje paropropusnosti (µ) 11, pritisne čvrtoće veće od 4,5 N/mm², otpornosti na savijanje veće od 2 N/mm², prionjivosti veće od 0,08 N/mm² i modula elastičnosti oko 4000 N/ mm², malter za saniranje R-W prema ÖNORM B3345, prema EN 998-1. Završno naneti RÖFIX 341 Završni beli malter za saniranje, paropropusnosti (µ) 10-12, pritisne čvrtoće veće 3 N/mm² i prionjivosti veće od 0,08 N/mm².

3. Veće pukotine (koje nisu statičke) u malteru (zidovi van uticaja kapilarne vlage) potrebno je zaseći na ''V'' najmanje dubine 20 mm i ispuniti sa RÖFIX Renoplus malterom sa mikrovlaknima (univerzalnim malterom za renoviranje i izravnavanje). Prilikom saniranja pukotina koristiti RÖFIX Trakuza saniranje pukotina.

4. Malterisanje obijenih delova fasada iznad sokle (zidovi van uticaja kapilarne vlage) izvesti u malteru sa mikrovlaknima RÖFIX Renoplus. Malter paropropusnosti (µ) 15-20, pritisne čvrstoće oko 3 N/mm², otpornosti na savijanje od 1 N/mm², prionjivosti veće od 0,2 N/mm² i modula elastičnosti oko 3500 N/mm² naneti na delove fasada koji su obijeni. Pre nanošenja podlogu oprati mlazom vode bez pritiska i pustiti da se osuši, minimum 5 dana. Pre malterisanja potrebno je naneti podlogu RÖFIX PP 201 Silica LFSilikatni dubinski grund za učvršivanje podloge i novog maltera.

5. Kao završnu obradu na sve zidne površine naneti RÖFIX Renostar(zidovi van uticaja kapilarne vlage), debljine cca 5 mm u dve ruke, a na ravnim delovima fasade u kombinaciji sa mrežicom RÖFIX P50, >145 g/m² za armiranje koja bi trebala biti u spoljnoj trećini armirajućeg sloja. RÖFIX Renostar malter sa mikrovlaknima (debljina nanosa od 1 do 10 mm u jednom sloju), granulacije 0-0,5mm, paropropusnoti (µ) 25, pritisne čvrstoće oko 3,5 N/mm². Pre nanošenja podlogu oprati mlazom vode bez pritiska i pustiti da se osuši, minimum 5 dana. Pre nanošenja Renostara potrebno je naneti podlogu RÖFIX PP 201 Silica LFsilikatni dubinski grund za učvršivanje podloge i novog maltera.

6. Malterisanje vučenih profila fasadnih zidova u malteru (zidovi van uticaja kapilarne vlage). U ovom slučaju koristiti malter sa mikrovlaknima RÖFIX Renoplus(debljina nanosa od 3 do 30 mm u jednom sloju). Malter paropropusnosti (µ) 15-20, pritisne čvrstoće oko 3 N/mm², otpornosti na savijanje od 1 N/mm², prionjivosti veće od 0,2 N/mm² i modula elastičnosti oko 3500 N/mm². Preko RÖFIX Renoplus kao završnu obradu naneti RÖFIX Renostardebljine cca 5mm u dve ruke, sa izvlačenjem profila čeličnim šablonima koji su prethodno odobreni pismenim putem od strane nadzornog organa. RÖFIX Renostar malter sa mikrovlaknima (debljina nanosa od 1 do 10 mm po jednom sloju), granulacije 0-0,5mm, paroprpousnoti (µ) 25, pritisne čvrstoće oko 3,5 N/mm². Pre malterisanja potrebno je naneti podlogu RÖFIX PP 201 Silica LF, silikatni dubinski grund za učvršivanje podloge i novog maltera. Pre malterisnaja vučenih profila potrebno je izvršiti popunjavanje spojnica malterom za popunjavanje i stabilizovanje zida RÖFIX 665.

Molovanje fasade

Molovanje fasade izvodi se minimalno 20 dana nakon potpunog sušenja maltera, kada se nanosi silikatna boja u dva nanosa RÖFIX PE 225 RENO 1K, visokopokrivna boja, velike paropropusnosti, vodoodbojna i postojana na vremenske uticaje na bazi kalijum vodenog stakla. Razređivanje sa RÖFIX PP 201 SILICA LF silikatni dubinski premaz i razređivač u svemu prema tehničkom listu. Kao predpremaz koristiti RÖFIX PP 201 SILICA LF.

Važno je napomenuti da se prilikom sanacije prema uputama obijao kompletan malter do cigla, a kasnije se su primenivali sanacioni malteri prema predlogu naših stručnjak i po koracima kako je ranije opisano u tekstu.
Prilikom sanacije objekta, niz ključnih koraka pokazao se neophodnim kako bi se osigurala efikasna obnova. Obradive podloge zahtevale su posebnu pažnju, zahtevajući da budu suve, ravne, čiste i nosive. Slojevi i površine koji nisu nosivi morali su se mehanički ukloniti. Pored toga, važno je bilo odstraniti šuplje slojeve maltera. Završne maltere koji se ljušte, kao i labave premaze važno je sastrugati. Mehanički je bilo potrebno ukloniti stare premaze koji su popucali i koji su počeli otpadati. Također, skidanje stare boje do zdrave podloge bilo je ključno za osiguranje optimalnog prijanjanja i dugotrajnosti novih premaza. Podloge koje su neupijajuće trebalo je ohrapaviti, dok je jako upijajuće podloge bilo prethodno potrebno premazati odgovarajućim dubinskim predpremazom. Praznine koje su bile prisutne u malteru bilo je važno izravnati odgovarajućim malterom u ravni sa površinom. Vrlo je važno istaći da se u spoljašnjem području smeju koristiti samo ugaoni i završni profili otporni na koroziju.

Svi ovi koraci zajedno su činili ključne elemente uspešne sanacije, obezbeđujući trajnu i kvalitetnu popravku objekta.

Kontaktirajte nas sa poverenjem!

Imate pitanja o proizvodima ili sistemima? Želite se savetovati u vezi proizvoda? Naš stručni tim vam je na raspolaganju.

Kontaktirajte nas sa poverenjem.