RÖFIX RenEtics® Debeloslojno saniranje i malterisanje

Postojeći termo-izolacioni sistemi: kada i kako je potrebna sanacija?

Termo-izolacioni sistemi (TIS) u veoma kratkom periodu postali su mnogo rasprostranjeni. Uvereni u prednosti i kvalitet ovih izolacionih sistema, danas se mnogi objekti saniraju ovim sustavom.

Stare fasade sa toplotno-izolacionom zaštitom sada se lako mogu sanirati. Nažalost, teško je ne primetiti da se neke stare fasade raspadaju, ili da delovi fasade otpadaju, završne žbuke su porozne, a na nekim se fasadama pojavljuju pukotine.

Popucale ili stare fasade nezadovoljavajuće nosivosti sada možete lako da sanirate novim, inovativnim RÖFIX RenEtics® debeloslojnim fasadnim sistemom i sistemom za sanaciju fasada. Već postojeći toplotno-izolacioni sistem učvršćuje se RÖFIX RenEtics® 3D armaturnom mrežom, koja istovremeno služi i kao mehanički vezivni most za RÖFIX RenEtics® Lagani osnovni malter na bazi NHL-a i na taj način osigurava kompaktan i kvalitetan fasadni sistem.

Funkcionalna obnova odvojene toplotno-izolacione fasade pritiskom

Kada stare toplotno-izolacione fasade otpadaju od površine ili dođe do pukotina, znači da je hitno potrebna sanacija. Ako novo nanošenje toplotno-izolacionih sistema nije potrebno ili ako nema dovoljno prostora oko objekta, preporučujemo korištenje RÖFIX RenEtics® sustava za popravak debljine kao najučinkovitije rešenje za popravak ili obnovu.

Učvršćivanje - Inovacija za mineralne debeloslojne sisteme na toplotno-izolacionim sistemima

Ovaj inovativni postupak pričvršćivanja maltera omogućuje popravak oštećene izolacione fasade bez skupog rušenja. Stara izolacija sa nepoznatim slojevima boje ili oštećenim malterom može da se lako i brzo prekrije mineralnim i robusnim sistemom debelih slojeva, čime se produljuje njezina korisnost.

RÖFIX RENETICS® sistem za sanaciju TIS-a

Sistem debeloslojnih maltera za sanaciju postojećeg, starog TIS-a.

RÖFIX RenEtics pruža čitav niz prednosti. Efekt jastučića je "lanjski sneg", stare fasade su ponovo učinkovito učvršćene, mehanički ojačane, a problem nadogradnje i kompleksnosti zahvata je za razliku od drugih tehnika sanacije, znatno reduciran.

Ostale prednosti su: optimalna regulacija vlage što sprečava nastanak algi i gljivica. Osim toga, veće debljine maltera smanjuju rizik od mehaničkog oštećivanja fasade i garantuju odličnu zvučnu izolaciju.

Komponente sistema:

RÖFIX RenEtics® 3D Mrežica

RÖFIX Hilti TE-C 8-12/370 Svrdlo za bušenje specijalnih podloga

RÖFIX ROCKET Teleskopski uronjivi tipl

RÖFIX RenEtics® Lagani temeljni malter na bazi NHL/Specijalnog cementa

RÖFIX RenEtics® Lagani temeljni malter na bazi NHL/Specijalnog cementa

Mineralni laki brzovezujući osnovni malter s funkcijom prekida kapilarne vlage i iznimne prionjivosti na bazi NHL 5. Komponenta debeloslojnog TIS-a za saniranje RÖFIX RenEtics.

Na TIS-u: minimalna debljina sloja 15 mm, maksimalna debljina sloja 25 mm.

  Baza materijala:

  • Prirodni hidraulični kreč - NHL 5 prema EN 459-1
  • Specijalni cement
  • Izrazito toplotno-izolacioni laki mineralni dodatak na silikatnoj bazi
  • Visoko vredni lomljeni krečnjakv

  Opšte informacije

  Za vreme celokupne faze izvedbe, sušenja i stvrdnjavanja temperatura okoline, podloge i materijala treba paziti da temperature ne iznose manje od +5 °C i više od 30 °C. Za vreme sušenja i stvrdnjavanja fasade, fasadu treba zaštititi skelskim platnom kako biste fasadu zaštitili od sledećih negativni uticaja na nedovršenu fasadu: udari kiše, tuča, vetar, jako sunce i sl.

  Ostale primene sa RÖFIX RenEtics®

  Stvaranje mehaničkih vezivnih mostova na starim malterima

  RÖFIX RenEtics® debeloslojni sistem za saniranje. Izvrsno prilagođen za proizvodnju nosivih podloga za naknadnu primenu izolacionih maltera visokih performansi na starim žbukama.

   

  Primena kod starih žbuka

  ■ Ako je površina prljava, očistite ju.

  ■ Ugradnja Hidrauličnog-vapnenenog špric maltera ili vezivnog mosta RÖFIX 3D mrežicom.

  ■ RÖFIX RenEtics® 3D mrežicu mehanički pričvrstiti (NDF 8 mm tiplom s vlastičnim delom i čeličnim čavlom sa pomičnim glavom 8x60 mm).

  ■ RÖFIX Aerogel visokoučinkoviti izolacioni malter, RÖFIX termo-izolacioni premaz, Aplicirati RÖFIX lagani podložni malteri kao i cele komponente sistema

  Preuzmite brošuru:

  RÖFIX RenEtics® Debeloslojni završni malter
  pdf
  987 KB