Pukotine na fasadama

Pukotine na fasadi? Bez panike, mi ćemo Vam pomoći

Pukotine na fasadi su nažalost česta i neugodna pojava. Ne samo da imaju ružan estetski faktor, još gora činjenica jest, da oslabljuju Vaše zidove, kroz pukotine može ući npr. voda i oslabiti čvrstoću konstrukcije.

Pukotine možete efikasno sanirati pomoću proizvoda iz našeg RÖFIX asortimana podesnog za ovu vrstu problema.

PRVO UZROK ZA PUKOTINE

Kod pojave pukotina mora se utvrditi tačan uzrok nastanka pukotine.

Kod toga u obzir treba da se uzme širina, izgled i vreme nastanka pukotina.

Uzroci nastajanja pukotina mogu se pronaći ili u nepravilnoj izvedbi ili su uslovljeni spoljašnjim mehaničkim i higrotermičkim uticajima.

Važno je utvrditi, da li zapravo pukotine predstavljaju manjkavosti i da li je uopšte potrebna popravka.

PUKOTINE USLOVLJENE MALTEROM

Uzrok njihovog nastajanja treba tražiti u izvođenju maltera ili (ne)podesnosti maltera.

Pukotine zbog spuštanja

 Pukotine zbog spuštanja su većinom 10 do 20 cm duge horizontalne pukotine. Širine pukotina mogu biti do 3 mm.

Praznine se mogu pojaviti u području doljnjeg završetka pukotine.

One nastaju nakon predebelog nanosa maltera u jednom sloju, u slučaju loše prijonjivosti na slabo upijajućoj ili mokroj podlozi, u slučaju preduge obrade površine maltera ili nanošenja maltera ređe konzistencije.

Pukotine zbog spuštanja saniraju se ukoliko iza njih postoji šupljina.

Šupljine se moraju odstraniti, pukotine izdubiti kako bi se proširile, a praznine zapuniti novim malterom, npr. RÖFIX Renoplus®.

Pukotine zbog skupljanja

To su pukotine nastale zbog skupljanja u osnovnom malteru sa razmakom čvorova od oko 20 cm i širinom pukotina do 0,5 mm. Ove pukotine jako retko idu do osnovnog maltera. Većinom nastaju 1 do 2 časa nakon nanošenja maltera zbog prebrzog isušivanja. Rizik od stvaranja pukotina izbegava se odgovarajućom, naknadnom negom maltera. Kod čistih krečnih maltera treba računati na pojavu ovih pukotina. Ukoliko pukotina ne dolazi do podloge, tada ne utiču negativno na sistem maltera. Nakon nanošenja završnog maltera, pukotine zbog skupljanja se više ne javljaju.

Pukotine zbog puzanja

Pukotine zbog puzanja većinom imaju mrežastu strukturu ili strukturu slova “y” i retko su šire od 0,1 do 0,2 mm.

One idu do podloge te se javljaju mesecima, a u pojedinačnim slučajevima čak i godinama nakon malterisanja.

Uzrok im se može pronaći u nepovoljnim uslovima isušivanja, nedovoljnoj prijonjivosti maltera na podlogu, neodgovarajućih maltera ili nepoštivanju vremena sušenja.

Ove pukotine u unutrašnjim prostorima predstavljanju samo estetski nedostatak. Na fasadi mogu dovesti do posledičnih šteta.

Pukotine zbog puzanja > 0,05 mm, na fasadnim delovima pod jakim klimatskim uticajima, treba sanirati.

Rešenje za ovaj problem je nanošenje novog završnog maltera ili premaza armiranog vlaknima, npr. RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO.

Kapilarne pukotine

Kapilarne pukotine su kratke, 0,05 do 0,1 mm široke pukotine nastale zbog zaglađivanja, npr. kod ugradnje mineralnih završnih maltera, kada se malter predugo obrađuje (previše veziva na površini), a javljaju se samo na površini.

Pukotine zbog zaglađivanja su doduše neestetske, ali u većini slučajeva ne predstavljaju nedostatak. Takve pukotine su često vidljive tek kada deo građevine ovlaži.