Održavanje fasade - ključni faktor lepe i zdrave fasade

Zadržite zdravo životno okruženje

Odmah nakon izvedbe, fasada počinje stareti.

U prvoj fazi starenje materijala se ne manifestuje na vidljivim fasadnim površinama. No, već nakon nekoliko meseci, ako nisu poštivane smernice za izradu fasade, može doći do vidljivih šteta na fasadi, koje se zbog velike površine smatraju i jednim od najopterećenijih delova građevine.

Ovaj proces nije moguće zaustaviti niti ako istu izaberete pomoću izvrsnog savetnika za fasade, ali ga je svakako moguće usporiti

FAKTORI STARENJA

Iako je degradacija građevinskih delova tokom životnog ciklusa građevine normalna posledica starenja, postoji niz faktora koji na to utiču: kvalitet i vrsta materijala, vremenski uslovi, nedostatak održavanja itd.

Pravilna izvedba i primena materijala znatno doprinose trajnosti fasade i njenom lakšem održavanju.

Kako bi trajnost i funkcionalnost građevine bila očuvana kroz celi njezin vek trajanja, potrebno je što prije otkloniti uzroke nastalih oštećenja, sanirati ih adekvatnim materijalima i redovitim pregledima preventivno delovati na njihovu eventualnu ponovnu pojavu.

Adekvatnim održavanjem dugoročno se održava fasada lepom i funkcionalnom te samim time povećava vrednost nekretnine.

ODRŽAVANJE PRODULJUJE ŽIVOTNI VEK GRAĐEVINE

Kao i automobili, fasada se treba održavati u pravilnim razmacima zavisno od veličine, arhitekture i položaja objekta.

Potrebno je obratiti pozornost na sledeće točke:

  • Prozorske klupčice, priključke prozora i vrata,  (npr. priključke ograda, cevi za ventilaciju, cevi za odvod kišnice itd.)
  • Onečišćenja (prljavština i mikroorganizmi itd.)
  • Tanke pukotine <0,2 mm (često vidljivi samo zbog zaprljanja pukotina)
  • Mehanička oštećenja (površine, kutove, rubove, podnožja itd.)
  • Priključci u dodiru sa terenom kao i u području sokla fasade itd.

Za životni vek TIS-a, a i za sam vizualni dojam objekta tj. fasade potrebno je promptno reagovati kod uočavanja i najmanjih oštećenja. U pravilu savetujemo da se kod zamečivanjža bilo kakvih oštećenja potraži pomoć stručnjaka.

Za savetovanje i odabir podesnog rešenja za sanaciju oštećenja u svakom trenutku su Vam na raspolaganju naši RÖFIX stručnjaci.

NAJČEŠĆA OŠTEĆENJA I MERE ZA SANACIJU

Zaprljanje fasade

Mere za sanaciju: Očistiti vodom pod visokim pritiskom (četka itd.), po potrebi prebojati fasadnom bojom.

Mikrobiološka oštećenja (alge, gljivice itd.)

Mere za sanaciju: Kako ukloniti alge na fasadi detaljnije smo obradili, ali ponovimo. Očistiti vodom pod visokim pritiskom (četka itd.), nanjeti sredstvo protiv algi na fasadi i prebojati fasadnom bojom.

Priključci na prozorima i vratima, ugrađeni i nadograđeni elementi

Mere za sanaciju: Fugne koje su izvedene trajno elastičnim materijalima trebaju se redovito održavati. Potrebno ih je redovito izmenjivati ili zatvoriti materijalima otpornim na vodu.

Kredanje boje ili runjenje završnog maltera

Mere za sanaciju: Očistiti vodom pod visokim pritiskom (četka itd.), naneti dubinski predpremaz i prebojati fasadnom bojom.

Mehanička oštećenja

Mere za sanaciju: npr. ispuniti pogodnim izolacionim materijalima, ugraditi celoviti sistem maltera uključujući staklenu mrežicu za armiranje, po potrebi obojati fasadnom bojom.