Stambeno-poslovni objekt Alpros, Voždovac

Vrsta objekta

Stambeno-poslovni objekt

Veličina

6500 m2

Mesto

161904 - Voždovac

Upotrebljeni materijali

Referenca kao PDF

OR Stambeno-poslovni objekt Alpros, Voždovac sr

Referentni objekt