Opština Požarevac

Veličina

6000 m2

Mesto

290802 Požarevac

Upotrebljeni materijali

RÖFIX 671

Sanir špric

RÖFIX 341

Završni beli malter za saniranje

RÖFIX Belit Fini malter

RÖFIX Renostar®

Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje

RÖFIX 635

Hidroizolacioni malter

Referenca kao PDF

OR Opština Požarevac sr

Referentni objekt

pdf
1 MB

Više referenci

Kur-salon, Banja Koviljača

Zemunske kapije, Zemun- Beograd