RÖFIX StoneEtics® 50
sa klinkerom

RÖFIX StoneEtics® 50
  • Optimalna izolaciona svojstva
  • Izvanredna obradivost
  • Ne sadrži HFCKW i HFKW

Tehnička dokumentacija

TM RÖFIX StoneEtics® 50 sa klinkerom sr

Tehnički list

pdf
179 KB

Proizvodi sistema

RÖFIX Unistar® LIGHT

RÖFIX Unistar® LIGHT

Malter za lepljenje i armiranje

RÖFIX CORKTHERM 040

RÖFIX CORKTHERM 040

Izolacione ploče od plute (ICB)

RÖFIX EPS-F 040

RÖFIX EPS-F 040

Fasadna izolaciona ploča, bela

RÖFIX AJ 690

RÖFIX AJ 690

Masa za fugovanje klinkera CG2 WA

RÖFIX EPS-F 031 RELAX

RÖFIX EPS-F 031 RELAX

Fasadna izolaciona ploča, siva, sa prorezima

RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2

RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2

Fleksibilan lepak za keramiku C2 TE S2

RÖFIX P100

RÖFIX P100

Gruba staklena mrežica za armiranje

RÖFIX ROCKET

RÖFIX ROCKET

Teleskopski uronjivi tipl

Opis sistema

RÖFIX StoneEtics® 50

RÖFIX StoneEtics® 50 sa klinker pločicama je provereni sistem koji kombinuje odgovarajuću termo-izolaciju fasadnih površina sa različitim nijansama i oblicima klinker pločica uz maksimalno dopušteno površinsko opterećenje na podlogu od 50 kg/m2. Odabir izolacionih materijala u sistemu StoneEtics je veoma širok, pa se, između ostalog, mogu ugraditi EPS ploče, izolacione ploče od pluta ili mineralne vune do maksimalne debljine ploča 300 mm.

Za lepljenje se koristi isključivo RÖFIX Unistar LIGHT malter za lepljenje i armiranje. Mehaničko pričvršćivanje sa RÖFIX ROCKET teleskopskim uronjivim tiplama je obavezno bez obzira na podskupinu zgrada. Armira se sa istim materijalom kojim se lepe izolacione ploče uz obavezno korištenje RÖFIX P100 mrežice za armiranje. U sistemu RÖFIX StoneEtics® 50 sa mozaikom nema potrebe za dodatnim (dvostrukim) armiranjem.

Sistem je upotpunjen lepkom za izolacione ploče vlastite proizvodnje RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 i masom za fugovanje RÖFIX AJ 690.

RÖFIX StoneEtics može se ugrađivati na masivnim podlogama od cigle ili betona i u starogradnji, na prionjivim i nosivim masivnim podlogama.