RÖFIX MINOPOR® 045
Toplotno-izolacioni sistem od mineralne pene

RÖFIX MINOPOR® 045
  • Toplotno-izolacione karakteristike
  • Negorivo
  • Ekološki preporučljivo

Tehnička dokumentacija

TM RÖFIX MINOPOR® 045 Toplotno-izolacioni sistem od mineralne pene sr

Tehnički list

pdf
509 KB
DOP RÖFIX MINOPOR® 045 Toplotno-izolacioni sistem od mineralne pene sr

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

pdf
189 KB

Proizvodi sistema

RÖFIX Unistar® POR

RÖFIX Unistar® POR

Malter za lepljenje i armiranje

RÖFIX P50

RÖFIX P50

Staklena mrežica za armiranje

RÖFIX MINOPOR® 045

RÖFIX MINOPOR® 045

Mineralna izolaciona ploča

RÖFIX PE 419 ETICS®

RÖFIX PE 419 ETICS®

Silikonska spoljašnja boja

Opis sistema

RÖFIX MINOPOR® 045

Izolacija sa mineralnim izolacionim pločama spaja ekološku orjentaciju sa homogenom, kompletno mineralnom toplotnom izolacijom (WLG 045).

Negoriva, visoko paropropusna, reciklabilna i građevinsko-biološke neštetna. Mineralni armirajući sloj (KAT. II) nazivne debljine 5 mm.

Područje upotrebe: novogradnja i starogradnja. Standardno visoki objekti i soliteri.

Dejstvo/svojstvo: ekološki preporučljivo, može da se reciklira. Visoka paropropusnost. Homogeno, masivno ziđe. Visoka površinska čvrstoća, robusno. Za konstrukcije zidova od drvene cigle. Ne gori.

Reakcija na požar: A2-s1, d0 (EN 13501-1)

Kategorija otpornosti na udarce: kat. II (>3 J)