RÖFIX FIRESTOP (LIGHT)
Toplotno-izolacioni sistem od mineralne vune

RÖFIX FIRESTOP (LIGHT)
  • Toplotno-izolacione karakteristike
  • Visoka paropropustljivost
  • Negorivo

Tehnička dokumentacija

TM RÖFIX FIRESTOP (LIGHT) Toplotno-izolacioni sistem od mineralne vune sr

Tehnički list

pdf
390 KB
DOP RÖFIX FIRESTOP (LIGHT) Toplotno-izolacioni sistem od mineralne vune sr

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

pdf
189 KB
SDB RÖFIX FIRESTOP (LIGHT) Toplotno-izolacioni sistem od mineralne vune sr

Bezbednosni list

pdf
242 KB

Proizvodi sistema

RÖFIX Predpremaz UNI

RÖFIX Predpremaz UNI

Predpremaz i usporivač sušenja

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Silikonsko-silikatni završni malter

RÖFIX Polystar®

RÖFIX Polystar®

Malter za lepljenje i armiranje beli

RÖFIX Unistar® BASIC

RÖFIX Unistar® BASIC

Malter za lepljenje i armiranje

RÖFIX Unistar® LIGHT

RÖFIX Unistar® LIGHT

Malter za lepljenje i armiranje

RÖFIX P50

RÖFIX P50

Staklena mrežica za armiranje

RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV

RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV

Silikonsko-silikatni završni malter

Opis sistema

RÖFIX FIRESTOP (LIGHT)

Spoljašnji kontaktni toplotno-izolacioni sistem sa slojem maltera za toplotnu izolaciju objekta.

Područje primene: novogradnja, starogradnja, objekti standardne visine i soliteri.