Creteo®Inject CC 798
Malter za injektiranje

Creteo®Inject CC 798
  • Otporno na smrzavanje
  • Tiksotropan
  • Moguća montaža iznad glave
Šifra proizvodaVrsta pakovanjaKg/jed.GranulacijaPotrošnja/ izdašnost
2000148320 vreća 25 Kg/jed. 0-0,09 mm 17 l/jed.

Tehnička dokumentacija

TM Creteo®Inject CC 798 Malter za injektiranje sr

Tehnički list

pdf
629 KB
SDB Creteo®Inject CC 798 Malter za injektiranje sr

Bezbednosni list

pdf
388 KB

Prednosti proizvoda

Otporno na smrzavanje

Tiksotropan

Moguća montaža iznad glave

Može da se koristi u podzemnim vodama

Ispunjava zahtev za promenu zapremine prema EN 447

Visoka izdašnost

Visoka čvrstoća na pritisak

Veoma dobre karakteristike pumpanja

Opis proizvoda

Creteo®Inject CC 798

Tiksotropni malter sacementnim vezivom za injektiranje ankera. Za privremene ankere potpuno obložene malterom, labave ili prednapete ankere, štapne ankere ili mikropilote.

Prikladan za zapunjivanje šupljina kao i za injektiranje manšetnih cevi, injektiranje pod visokim pritiskom itd.

W/F vrednost može za se podesi prema tehničkim zahtevima projekta.

Specijalni dodaci smeju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača.

Baza materijala

  • Cement
  • Dodaci prema EN 206-1/2000 tip I: kameno brašno
  • Dodaci za poboljšanje obradivosti
  • Materijali (cement, dodaci, aditivi) su u skladu sa EN 447

Uputstva za obradu

Injektiranje
Primena na temperaturama između + 5 °C i + 30 °C
Dodati oko 8,0 litara vode
Nasipna gustina 1950kg
Obraditi mašinom za injektiranje, pužnom ili klipnom pumpom
Zaštićeno od vremenskih uslova može se skladištiti i do 12 meseci.
PAŽNJA! Zaštititi ruke i oči.
Zainteresovani ste za jedan od proizvoda iz našeg asoritmana ili trebate savet?

Zainteresovani ste za jedan od proizvoda iz našeg asoritmana ili trebate savet?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vas savetovati.

Stojimo Vam na raspolaganju

Dogovorena logistika

Izvanredna kvaliteta

Lično savetovanje