Creteo®Inject CC 778
Malter za injektiranje

Creteo®Inject CC 778
  • Otporno na smrzavanje
  • Tiksotropan
  • Moguća montaža iznad glave
Šifra proizvodaVrsta pakovanjaKg/jed.GranulacijaPotrošnja/ izdašnost
2000148316 vreća 25 Kg/jed. 0-0,09 mm 17 l/jed.

Tehnička dokumentacija

TM Creteo®Inject CC 778 Malter za injektiranje sr

Tehnički list

pdf
629 KB
SDB Creteo®Inject CC 778 Malter za injektiranje sr

Bezbednosni list

pdf
387 KB

Prednosti proizvoda

Otporno na smrzavanje

Tiksotropan

Moguća montaža iznad glave

Može da se koristi u podzemnim vodama

Ispunjava zahtev za promenu zapremine prema EN 447

Visoka izdašnost

Visoka čvrstoća na pritisak

Veoma dobre karakteristike pumpanja

Opis proizvoda

Creteo®Inject CC 778

Tiksotropni malter sacementnim vezivom za injektiranje ankera. Za privremene ankere potpuno obložene malterom, labave ili prednapete ankere, štapne ankere ili mikropilote.

Prikladan za zapunjivanje šupljina kao i za injektiranje manšetnih cevi, injektiranje pod visokim pritiskom itd.

W/F vrednost može za se podesi prema tehničkim zahtevima projekta.

Specijalni dodaci smeju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača.

Baza materijala

  • Cement
  • Dodaci prema EN 206-1/2000 tip I: kameno brašno
  • Dodaci za poboljšanje obradivosti
  • Materijali (cement, dodaci, aditivi) su u skladu sa EN 447

Uputstva za obradu

Zaštićeno od vremenskih uslova može se skladištiti i do 12 meseci.
PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
Injektiranje
Primena na temperaturama između + 5 °C i + 30 °C
Dodati oko 8,0 litara vode
Nasipna gustina 1950kg
Obraditi mašinom za injektiranje, pužnom ili klipnom pumpom
Zainteresovani ste za jedan od proizvoda iz našeg asoritmana ili trebate savet?

Zainteresovani ste za jedan od proizvoda iz našeg asoritmana ili trebate savet?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vas savetovati.

Stojimo Vam na raspolaganju

Dogovorena logistika

Izvanredna kvaliteta

Lično savetovanje