Corporate Social Responsability – naša posvećenost održivosti

Corporate Social Reponsability- Pojam „Corporate Social Responsability“ (CSR) odnosi se na društvenu odgovornost organizacije u vidu održive poslovne prakse. Obuhvata socijalne, ekološke i ekonomske aspekte - ukratko: održivost.

FIXIT GRUPPE aktivno se zalaže za ekonomski razumno i održivo poslovanje:

  • korišćenje resursa uz poštovanje njihove sposobnosti obnavljanja
  • sprečavanje negativnog uticaja na klimu i eko-sistem
  • zaštitu zdravlja i dobrobiti zaposlenih, kupaca i dobavljača

U meri kada u okviru realnih ekonomskih napora to nije u potpunosti moguće, negativne uticaje svodimo na najmanju moguću meru.

FIXIT GRUPPE koristi ESG kriterijume kao instrument za kontrolu i upravljanje svim aktivnostima u području održivosti. Pored toga, posvećeni smo Globalnom dogovoru UN-a, sporazumu postignutom 2000. između kompanija i UN-a u cilju oblikovanja socijalno osetljivijeg i ekološki prihvatljivijeg procesa globalizacije. Sporazum uključuje deset osnovnih načela, među kojima su i ljudska prava, diskriminacija, korupcija i ekološka osvešćenost. Više od 15.000 kompanija iz 163 zemlje podržava ovu inicijativu.

Preuzmite brošuru