Brošure

122 Preuzimanje
RÖFIX Cenovnik 20-04-2023
pdf
711 KB
Image brošura: FIXIT GRUPPE
pdf
3 MB
RÖFIX Srbija: naša misija
pdf
157 KB
RÖFIX_Cenovnik_20-01-2023
pdf
712 KB
SRB_Creteo®Phalt -polukrute obloge
pdf
637 KB
Održivost u fokusu_RS_
pdf
1 MB
Održivost u fokusu_RS
pdf
30 MB
042022_SRB_Sistem postavljanja keramike_pregled proizvoda
pdf
1 MB
RÖFIX_Fasadni sistemi sa Wienerberger Porotherm 50, 44, 38 i 25 W.i termoizolacionim blokom
pdf
306 KB
RÖFIX_RenoFamily
pdf
2 MB
RÖFIX CalceClima®
pdf
3 MB
RÖFIX_Kreativ
pdf
7 MB
RÖFIX Renoplus_video-RS
mp4
31 MB
RÖFIX Renostar_video-RS
mp4
21 MB
RÖFIX nove cene_važi od 01.jula 2021.pdf
pdf
1 MB
RÖFIX StoneEtics® 50 Dilatacione fugne u obloz
dxf
954 KB
RÖFIX StoneEtics® 50 Dilatacione fugne u obloz
pdf
169 KB
RÖFIX StoneEtics® 50 Dilataciona fugna V-forme u unutrašnjem uglu objekta
dwg
232 KB
RÖFIX StoneEtics® 50 Dilataciona fugna V-forme u unutrašnjem uglu objekta
dxf
963 KB
RÖFIX StoneEtics® 50 Dilataciona fugna V-forme u unutrašnjem uglu objekta
pdf
182 KB
RÖFIX StoneEtics® 50 Dilataciona fugna E-forme u istoj ravnini
dwg
196 KB
RÖFIX StoneEtics® 50 Dilataciona fugna E-forme u istoj ravnini
dxf
885 KB
RÖFIX StoneEtics® 50 Dilataciona fugna E-forme u istoj ravnini
pdf
180 KB
14_2021_Spoj sa neventilisanim kosim krovom
dxf
518 KB
14_2021_Spoj sa neventilisanim kosim krovom
dwg
146 KB
14_2021_Spoj sa neventilisanim kosim krovom
pdf
246 KB
13.1_2021_Spoj sa kutijom za žaluzine
dxf
509 KB
13.1_2021_Spoj sa kutijom za žaluzine
dwg
122 KB
13.1_2021_Spoj sa kutijom za žaluzine
pdf
222 KB
13_2021_Izvođenje kutije za žaluzine
dxf
510 KB
13_2021_Izvođenje kutije za žaluzine
dwg
123 KB
13_2021_Izvođenje kutije za žaluzine
pdf
225 KB
12_2021_Dilataciona fugna V-forme pod uglom
dxf
386 KB
12_2021_Dilataciona fugna V-forme pod uglom
dwg
103 KB
12_2021_Dilataciona fugna V-forme pod uglom
pdf
172 KB
11_2021_Dilataciona fugna E-forme u istoj ravnini
dxf
388 KB
11_2021_Dilataciona fugna E-forme u istoj ravnini
dwg
108 KB
11_2021_Dilataciona fugna E-forme u istoj ravnini
pdf
173 KB
10_2021_Spoj sa prozorima i vratima sa izvučenim otvorom
dxf
553 KB
10_2021_Spoj sa prozorima i vratima sa izvučenim otvorom
dwg
139 KB