CAD Detalji za toplotno-izolacione sisteme

CAD Detalji za toplotno-izolacione sisteme

Ovde možete da preuzmete CAD detalje:

1. Uvučeni sokl i postojećom perimetarskom izolacijom - PDF, DWG, DXF

01_02021_Uvučeni sokl i postojećom perimetarskom izolacijom
PDF
358 KB
01_02021_Uvučeni sokl i postojećom perimetarskom izolacijom
dwg
140 KB
01_02021_Uvučeni sokl i postojećom perimetarskom izolacijom
DXF
545 KB

2. Sokl u ravnini sa pročeljem i postojećom perimetarskom izolacijom - PDF, DWG, DXF

02_2021_Sokl u ravnini sa pročeljem i postojećom perimetarskom izolacijom
PDF
346 KB
02_2021_Sokl u ravnini sa pročeljem i postojećom perimetarskom izolacijom
DWG
125 KB
02_2021_Sokl u ravnini sa pročeljem i postojećom perimetarskom izolacijom
DXF
524 KB

3. Spoj sa soklom u ravnini sa fasadom - PDF, DWG, DXF

03_2021_Spoj sa soklom u ravnini sa fasadom
PDF
226 KB
03_2021_Spoj sa soklom u ravnini sa fasadom
dwg
123 KB
03_2021_Spoj sa soklom u ravnini sa fasadom
DXF
506 KB

4. Spoj sa balkonom ili terasom sa toplotnom pregradom (profil za sokl) - PDF, DWG, DXF

04_2021_Spoj sa balkonom ili terasom sa toplotnom pregradom (profil za sokl)
pdf
263 KB
04_2021_Spoj sa balkonom ili terasom sa toplotnom pregradom (profil za sokl)
DWG
123 KB
04_2021_Spoj sa balkonom ili terasom sa toplotnom pregradom (profil za sokl)
dxf
508 KB

5. Izvođenje sokla zida u ravnini fasade sa profilima za sokl - PDF, DWG, DXF

05_2021_Izvođenje sokla zida u ravnini fasade sa profilima za sokl
pdf
250 KB
05_2021_Izvođenje sokla zida u ravnini fasade sa profilima za sokl
dwg
138 KB
05_2021_Izvođenje sokla zida u ravnini fasade sa profilima za sokl
dxf
477 KB

6. Spoj sa prethodno montiranom prozorskom klupicom - aksonometrija - PDF, DWG, DXF

06_2021_Spoj sa prethodno montiranom prozorskom klupicom - aksonometrija
dwg
369 KB
06_2021_Spoj sa prethodno montiranom prozorskom klupicom - aksonometrija
dxf
2 MB

6.1. Spoj sa prethodno montiranom prozorskom klupicom

6.1_2021_Spoj sa prethodno montiranom prozorskom klupicom
pdf
258 KB
6.1_2021_Spoj sa prethodno montiranom prozorskom klupicom
dwg
175 KB
6.1_2021_Spoj sa prethodno montiranom prozorskom klupicom
dxf
749 KB

7. Spoj sa naknadno montiranom prozorskom klupicom - aksonometrija - PDF, DWG, DXF

07_2021_Spoj sa naknadno montiranom prozorskom klupicom - aksonometrija
pdf
199 KB
07_2021_Spoj sa naknadno montiranom prozorskom klupicom - aksonometrija
dwg
381 KB
07_2021_Spoj sa naknadno montiranom prozorskom klupicom - aksonometrija
dxf
2 MB

7.1. Spoj sa naknadno postavljenom prozorskom klupicom - PDF, DWG, DXF

07.1_2021_Spoj sa naknadno postavljenom prozorskom klupicom
pdf
257 KB
07.1_2021_Spoj sa naknadno postavljenom prozorskom klupicom
dwg
175 KB
07.1_2021_Spoj sa naknadno postavljenom prozorskom klupicom
dxf
776 KB

8. Spoj sa prozorima i vratima sa uvučenim otvorom - PDF, DWG, DXF

08_2021_Spoj sa prozorima i vratima sa uvučenim otvorom
pdf
260 KB
08_2021_Spoj sa prozorima i vratima sa uvučenim otvorom
dwg
144 KB
08_2021_Spoj sa prozorima i vratima sa uvučenim otvorom
dxf
551 KB

9. Spoj sa prozorima i vratima u ravnini sa zidom - PDF, DWG, DXF

09_2021_Spoj sa prozorima i vratima u ravnini sa zidom
pdf
267 KB
09_2021_Spoj sa prozorima i vratima u ravnini sa zidom
dwg
136 KB
09_2021_Spoj sa prozorima i vratima u ravnini sa zidom
dxf
543 KB

10. Spoj sa prozorima i vratima sa izvučenim otvorom - PDF, DWG, DXF

10_2021_Spoj sa prozorima i vratima sa izvučenim otvorom
pdf
262 KB
10_2021_Spoj sa prozorima i vratima sa izvučenim otvorom
dwg
139 KB
10_2021_Spoj sa prozorima i vratima sa izvučenim otvorom
dxf
553 KB

11. Dilataciona fugna E-forme u istoj ravnini - PDF, DWG, DXF

11_2021_Dilataciona fugna E-forme u istoj ravnini
pdf
173 KB
11_2021_Dilataciona fugna E-forme u istoj ravnini
dwg
108 KB
11_2021_Dilataciona fugna E-forme u istoj ravnini
dxf
388 KB

12. Dilataciona fugna V-forme pod uglom - PDF, DWG, DXF

12_2021_Dilataciona fugna V-forme pod uglom
pdf
172 KB
12_2021_Dilataciona fugna V-forme pod uglom
dwg
103 KB
12_2021_Dilataciona fugna V-forme pod uglom
dxf
386 KB

13. Izvođenje kutije za žaluzine - PDF, DWG, DXF

13_2021_Izvođenje kutije za žaluzine
pdf
225 KB
13_2021_Izvođenje kutije za žaluzine
dwg
123 KB
13_2021_Izvođenje kutije za žaluzine
dxf
510 KB

13.1. Spoj sa kutijom za žaluzine - PDF, DWG, DXF

13.1_2021_Spoj sa kutijom za žaluzine
pdf
222 KB
13.1_2021_Spoj sa kutijom za žaluzine
dwg
122 KB
13.1_2021_Spoj sa kutijom za žaluzine
dxf
509 KB

14. Spoj sa neventilisanim kosim krovom - PDF, DWG, DXF

14_2021_Spoj sa neventilisanim kosim krovom
pdf
246 KB
14_2021_Spoj sa neventilisanim kosim krovom
dwg
146 KB
14_2021_Spoj sa neventilisanim kosim krovom
dxf
518 KB

15. Spoj sa ventilisanim kosim krovom - PDF, DWG, DXF

15_Spoj sa ventilisanim kosim krovom
pdf
241 KB
15_Spoj sa ventilisanim kosim krovom
dwg
130 KB
15_Spoj sa ventilisanim kosim krovom
dxf
505 KB

16. Izvođenje atike ili nadozida - PDF, DWG, DXF

16_2021_Izvođenje atike ili nadozida
pdf
292 KB
16_2021_Izvođenje atike ili nadozida
dxf
776 KB
16_2021_Izvođenje atike ili nadozida
dxf
769 KB