02_Podnožje u ravnini s proceljem i postojecom perimetarnom izolacijom.PDF
02_Sokl u ravnini sa pročeljem i postojećom perimetarskom izolacijom.DWG
02_Sokl u ravnini sa pročeljem i postojećom perimetarskom izolacijom.DXF