Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

Pretraživač referenci

 

Rezultati

 

Naziv

Mesto

Izvedeno

Projektant

Izvođač Radova

Površina

Poslovno stambena kuća Komjenović Budžak Ranko Mihalović građ.teh./Drago Rimac građ.ing. Laketa Trade d.o.o. 700 m²
BIH_Villa Lučić_Starčevica Starčevica 2017 Milan Aleksić, dipl.ing.arh. Siniša Vuković, samostalni fasader 700 m²
Porodična kuća Šuman Hrvaćani, Prnjavor 2016 Samostalni fasader Siniša Jovanović 500 m²
Pomoćni objekt Šurkovac Prijedor 2015 - 2016 Ing.Drago RIMAC Samostalni fasader Siniša Vuković 300 m²
Porodična kuća Vukelja Prijedor 2016 Ing.Drago Rimac Samostalni fasader Siniša Vuković 450 m²
Banja Kulaši Kulaši-Prnjavor 2015 - 2016 Gajić Mont s.z.r.
Poslovno-stambeni objekt ATINA Doboj 2014 - 2015 Proda Mont Proda Mont 2.500 m²
Stambeno-poslovni objekt BENIS Sarajevo 2015 Sabrija Bilalić KEN-HAM Tuzla, ART DELUX - Jelah 7.000 m²
Franjevački samostan Livno Livno 2015 - 2016 Ing.Drago Rimac Gips Akustik d.o.o. Grborezi 800 m²
MFH BOLIC Sarajevo 2015 Kenan Hadzovic R-Kustura, TFS Sarajevo 1.800 m²
Stambeno-poslovni kompleks SARAY Sarajevo 2015 Sabrija Bilalić Kolonija Keramika i GP Gradnja 4.200 m²
Aparthotel Adrion Pula 2015 - 2016 Arhibau d.o.o. – Viktor Karlić
Atlant Business Centar APC Dubrovnik 2012 - 2014 Alfaplan d.o.o. Tromont d.o.o.; IZO-ING d.o.o. 24.000 m²
Izolacija bazena Eze (Francia) 2012