Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

Pretraživač referenci

 

Rezultati

 

Naziv

Mesto

Izvedeno

Projektant

Izvođač Radova

Površina

Villa Babić Banja Luka 2016 Samostalni fasader Siniša Vuković 1.200 m²
Hotel Kompas Poreč 2015 - 2016 Usora Gradnja d.o.o. 600 m²
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka 2017 RITEH d.o.o. ZZ GRADIN i HOTI d.o.o. 3.600 m²
Kurija Bedeković Modić Donja Lomnica 2012 HEDOM d.o.o. 700 m²
Kirche "Sv. Dujma" Drivenik 2013 Radomir Popovic (TIMING d.o.o.), Radovan Ostric (Konz. odjel Rijeka) 915 m²
Studentski dom Karlovac Karlovac 2015 Mešić COM d.o.o. 7.000 m²
Porodična kuća Vojvodić Ogulin 2009 Spigl Kristina 400 m²
Poslovni objekt Sinanović Opatija 2010 Sinanović Fasade d.o.o. 800 m²
Stambeno-poslovna zgrada Opatija 2015 Sinanović Fasade d.o.o. 1.200 m²
Višestambena zgrada Rijeka Stari grad 2010 Sinanović Fasade d.o.o. 600 m²
Porodična kuća Kranj 2008 Agit 2000 d.o.o. 350 m²
Geschäftshaus Cankarjeva 16 Ljubljana 2008 - 2009 ZVKDS LJ Diamond d.o.o. Lj 1.500 m²
Osnovna škola Nikola Tesla Rijeka Rijeka 2016 AG PROJEKT d.o.o. VG5 i SINANOVIĆ FASADE d.o.o. 4.000 m²
Schloss Sterntall Kidricevo 2014 ZVKDS Maribor GP projet ing d.o.o. 1.200 m²
EFH Nr. 28 Kropa 2010 AGIT 2000 d.o.o. Radovljica 350 m²
EFH Nr. 82 Kropa 2010 AGIT 2000 d.o.o. Radovljica 280 m²