Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

Pretraživač referenci

 

Rezultati

 

Naziv

Mesto

Izvedeno

Projektant

Izvođač Radova

Površina

Veterinarski institut Novi Sad 2013 850 m²
Stambeno-poslovni objekt Otočac Otočac 2015 MAJK d.o.o. Otocac 500 m²
Villa Babić Banja Luka 2016 Samostalni fasader Siniša Vuković 1.200 m²
Kapelica Sv. Mihovila Kalajevo 2017 samostalni fasader Siniša Vuković 300 m²
Poslovno stambena kuća Komjenović Budžak Ranko Mihalović građ.teh./Drago Rimac građ.ing. Laketa Trade d.o.o. 700 m²
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka 2017 RITEH d.o.o. ZZ GRADIN i HOTI d.o.o. 3.600 m²
Kirche "Sv. Dujma" Drivenik 2013 Radomir Popovic (TIMING d.o.o.), Radovan Ostric (Konz. odjel Rijeka) 915 m²
Studentski dom Karlovac Karlovac 2015 Mešić COM d.o.o. 7.000 m²
Porodična kuća Vojvodić Ogulin 2009 Spigl Kristina 400 m²
Poslovni objekt Sinanović Opatija 2010 Sinanović Fasade d.o.o. 800 m²
Stambeno-poslovna zgrada Opatija 2015 Sinanović Fasade d.o.o. 1.200 m²
Višestambena zgrada Rijeka Stari grad 2010 Sinanović Fasade d.o.o. 600 m²
Crkva Sveti Ilija Beograd 2009 Građevinar Kočić d.o.o. 600 m²
Kapelica sv. Antuna Padovanskog Prijedor 2016 Ing.Drago RIMAC Samostalni fasader Siniša Vuković 150 m²
Pomoćni objekt Šurkovac Prijedor 2015 - 2016 Ing.Drago RIMAC Samostalni fasader Siniša Vuković 300 m²
Stara gradska kuća Landshut 2013 - 2014 Rudi Napholtz, Raumgestaltung, Landshut Rudi Napholtz, Raumgestaltung, Landshut 400 m²
Franjevački samostan Livno Livno 2015 - 2016 Ing.Drago Rimac Gips Akustik d.o.o. Grborezi 800 m²
Obiteljska kuća Đurić / Trn Laktaši Trn / Laktaši 2017 Kitić Invest d.o.o. Jablan/Trn 600 m²
Poslovni objekat Belgrad 2012 Budai szr 850 m²