Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

Pretraživač referenci

 

Rezultati

 

Naziv

Mesto

Izvedeno

Projektant

Izvođač Radova

Površina

Višestambena zgrada Novi Sad Novi Sad 2016 Vrekić NS 1.000 m²
Privatna kuća Žabalj Žabalj 2016 Braća Rosić 300 m²
Višestambena zgrada Novi Sad 2014 SZR MAX TIM 3.000 m²
Poslovno stambena kuća Komjenović Budžak Ranko Mihalović građ.teh./Drago Rimac građ.ing. Laketa Trade d.o.o. 700 m²
BIH_Villa Lučić_Starčevica Starčevica 2017 Milan Aleksić, dipl.ing.arh. Siniša Vuković, samostalni fasader 700 m²
Porodična kuća Buzak Čelinac 2016 Samostalni fasader Siniša Vuković 500 m²
Porodična kuća Šuman Hrvaćani, Prnjavor 2016 Samostalni fasader Siniša Jovanović 500 m²
Porodična kuća Lukić Laktaši 2017 500 m²
Porodična kuća Davidović Potočani/Hrvaćani-Prnjavor 2016 Samostalni fasader - Sredić Darko 280 m²
Kapelica sv. Antuna Padovanskog Prijedor 2016 Ing.Drago RIMAC Samostalni fasader Siniša Vuković 150 m²
Gimnazija Sv. Sava Prijedor Prijedor 2017 Ruting d.o.o. PROGRES GRADNJA D.O.O. 2.400 m²
Muzička škola i pozorište Prijedor 2015 Zavod za izgradnju grada Prijedor TEKTON d.o.o. Banja Luka 700 m²
Pomoćni objekt Šurkovac Prijedor 2015 - 2016 Ing.Drago RIMAC Samostalni fasader Siniša Vuković 300 m²
KRAŠ tvornica keksa - MIRA Prijedor Prijedor 2017 arh. Damir Marčetić UNIJAT-M d.o.o. Prijedor 1.400 m²
Porodična kuća Vukelja Prijedor 2016 Ing.Drago Rimac Samostalni fasader Siniša Vuković 450 m²
Porodična kuća Đurić Trn-Laktaši 2017 Samostalni fasaderi Nevenko Kusić i Vojislav Čereković 400 m²
Porodična kuća Verići / Potkozarje Verići / Potkozarje 2016 Ing. Dejan Marić Selbstständiger Fassader Siniša Vuković 150 m²
Stambeno-poslovni objekt Banja Luka 2010 - 2011 Predrag Radosevic Laketa Trade i Stankost Banja Luka 12.300 m²
Porodična kuća Petrović Banja Luka - Celinac 2010 Predrag Tontic Duro Koricanac 450 m²
Višestambena zgrada Rijeka 2014 XOA GRADNJA j.d.o.o. 2.800 m²
Porodična kuća Novo Miloševo Novo Miloševo 2017 Oto Budai 300 m²
Porodična kuća Prijekopolje Prijekopolje 1.000 m²
Porodična kuća Straža 2015 Rade Tešić 400 m²