Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda
IM0007605_rm.jpg

Stambeni kompleks Džena

 

Referentni objekat u PDF-u  

 Referenca_u_PDF-u_Stambeni_kompleks_Džena_DC0054211.PDF

  389,09 kB

Objekat Stambeni kompleks Džena
Lokacija Bosna i Hercegovina-76250 Gradačac
Vrsta objekta Stambeni kompleks
Izvedba 2010
Veličina 2.000 m²
Investitor "Džena", BIH-76250 Gradačac
Voditelj gradilišta "CIM", BIH-76250 Gradačac
Arhitekt "CIM"-Mirsad Taslidžić, BIH-76250 Gradačac