Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda
IM0009725_rm.jpg

Poslovni objekt Sinanović

 

Referentni objekat u PDF-u  

 Referenca_u_PDF-u_Poslovni_objekt_Sinanović_DC0029088.PDF

  460,29 kB

Objekat Poslovni objekt Sinanović
Lokacija Hrvatska-51410 Opatija
Vrsta objekta Poslovna zgrada / Pogon
Izvedba 2010
Veličina 800 m²
Investitor Suvlasnici stambene zgrade
Trgovac ENEX d.o.o.
Izvođač Radova Sinanović Fasade d.o.o.