Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda
450x280

CAD-Detalji

 

Detaljizirani nacrti

Crteži su u skladu sa  VAR 2011 - Smernicama za toplotno-izolacione sisteme. Stanje 10/2011.

1. Uvučeni sokl sa postojećom perimetarskom izolacijom

1. Uvučeni sokl sa postojećom perimetarskom izolacijom.PDF 333,28 kB
1.1. Uvučeni sokl sa postojećom perimetarskom izolacijom.DWG 139,59 kB
1.1.1. Uvučeni sokl sa postojećom perimetarskom izolacijom.DXF 544,70 kB

 

2. Sokl u ravnini sa pročeljem i postojećom perimetarskom izolacijom

2. Sokl u ravnini sa pročeljem i postojećom perimetarskom izolacijom.PDF 322,24 kB
2.2. Sokl u ravnini sa pročeljem i postojećom perimetarskom izolacijom.DWG 125,01 kB
2.2.2. Sokl u ravnini sa pročeljem i postojećom perimetarskom izolacijom.DXF 523,56 kB

 

3. Spoj sa soklom u ravnini sa fasadom

3. Spoj sa soklom u ravnini sa fasadom.PDF 203,69 kB
3.3. Spoj sa soklom u ravnini sa fasadom.DWG 122,70 kB
3.3.3. Spoj sa soklom u ravnini sa fasadom.DXF 506,03 kB

 

4. Spoj sa balkonom ili terasom sa toplotnom pregradom (profil za sokl)

4. Spoj sa balkonom ili terasom sa toplotnom pregradom (profil za sokl).PDF 239,28 kB

 

4.4.4. Spoj sa balkonom ili terasom sa toplotnom pregradom (profil za sokl).DXF 508,10 kB

 

5. Izvođenje sokla zida u ravnini fasade sa profilima za sokl

5. Izvođenje sokla zida u ravnini fasade sa profilima za sokl.PDF 226,97 kB
5.5. Izvođenje sokla zida u ravnini fasade sa profilima za sokl.DWG 138,14 kB
5.5.5. Izvođenje sokla zida u ravnini fasade sa profilima za sokl.DXF 476,77 kB

 

6. Spoj sa prethodno montiranom prozorskom klupicom - aksonometrija

6. Spoj sa prethodno montiranom prozorskom klupicom - aksonometrija.PDF 178,17 kB
6.6. Spoj sa prethodno montiranom prozorskom klupicom - aksonometrija.DWG 368,58 kB
6.6.6. Spoj sa prethodno montiranom prozorskom klupicom - aksonometrija.DXF 2,11 MB

 

6.1. Spoj sa prethodno montiranom prozorskom klupicom

6.1. Spoj sa prethodno montiranom prozorskom klupicom.PDF 234,80 kB
6.1.1. Spoj sa prethodno montiranom prozorskom klupicom.DWG 174,65 kB
6.1.1.1. Spoj sa prethodno montiranom prozorskom klupicom.DXF 749,14 kB

 

7. Spoj sa naknadno montiranom prozorskom klupicom - aksonometrija

7. Spoj sa naknadno montiranom prozorskom klupicom - aksonometrija.PDF 176,65 kB
7.7. Spoj sa naknadno montiranom prozorskom klupicom - aksonometrija.DWG 381,11 kB
7.7.7. Spoj sa naknadno montiranom prozorskom klupicom - aksonometrija.DXF 2,08 MB

 

7.1. Spoj sa naknadno postavljenom prozorskom klupicom

7.1. Spoj sa naknadno postavljenom prozorskom klupicom.PDF 234,29 kB
7.1.1. Spoj sa naknadno postavljenom prozorskom klupicom.DWG 174,93 kB
7.1.1.1. Spoj sa naknadno postavljenom prozorskom klupicom.DXF 776,00 kB

 

8. Spoj sa prozorima i vratima sa uvučenim otvorom

8. Spoj sa prozorima i vratima sa uvučenim otvorom.PDF 236,59 kB
8.8. Spoj sa prozorima i vratima sa uvučenim otvorom.DWG 144,35 kB
8.8.8. Spoj sa prozorima i vratima sa uvučenim otvorom.DXF 551,10 kB

 

9. Spoj sa prozorima i vratima u ravnini sa zidom

9. Spoj sa prozorima i vratima u ravnini sa zidom.PDF 243,44 kB
9.9. Spoj sa prozorima i vratima u ravnini sa zidom.DWG 135,92 kB
9.9.9. Spoj sa prozorima i vratima u ravnini sa zidom.DXF 543,03 kB

 

10. Spoj sa prozorima i vratima sa izvučenim otvorom

10. Spoj sa prozorima i vratima sa izvučenim otvorom.PDF 239,13 kB
10.10. Spoj sa prozorima i vratima sa izvučenim otvorom.DWG 138,59 kB
10.10.10. Spoj sa prozorima i vratima sa izvučenim otvorom.DXF 553,14 kB

 

11. Dilatacijska fuga E-forme u istoj ravnini

11. Dilataciona fugna E-forme u istoj ravnini.PDF 153,39 kB
11.11. Dilataciona fugna E-forme u istoj ravnini.DWG 107,61 kB
11.11.11. Dilataciona fugna E-forme u istoj ravnini.DXF 388,22 kB

 

12. Dilatacijska fugna V-forme pod uglom

12. Dilataciona fugna V-forme pod uglom.PDF 151,52 kB
12.12. Dilataciona fugna V-forme pod uglom.DWG 103,08 kB
12.12.12. Dilataciona fugna V-forme pod uglom.DXF 385,69 kB

 

13. Izvođenje kutije za žaluzine

13. Izvođenje kutije za žaluzine.PDF 203,54 kB
13.13. Izvođenje kutije za žaluzine.DWG 122,92 kB
13.13.13. Izvođenje kutije za žaluzine.DXF 510,46 kB

 

13.1. Spoj sa kutijom za žaluzine
13.1. Spoj sa kutijom za žaluzine.PDF 201,12 kB
13.1.1. Spoj sa kutijom za žaluzine.DWG 122,25 kB
13.1.1.1. Spoj sa kutijom za žaluzine.DXF 509,36 kB

 

14. Spoj sa neventilisanim kosim krovom

14. Spoj sa neventilisanim kosim krovom.PDF 222,31 kB
14.14. Spoj sa neventilisanim kosim krovom.DWG 146,08 kB
14.14.14. Spoj sa neventilisanim kosim krovom.DXF 518,01 kB

 

15. Spoj sa ventilisanim kosim krovom

15. Spoj sa ventilisanim kosim krovom.PDF 216,21 kB
15.15. Spoj sa ventilisanim kosim krovom.DWG 130,49 kB
15.15.15. Spoj sa ventilisanim kosim krovom.DXF 505,25 kB

 

16. Izvođenje atike ili nadozida

16. Izvođenje atike ili nadozida.PDF 268,90 kB
16.16. Izvođenje atike ili nadozida.DWG 155,67 kB
16.16.16. Izvođenje atike ili nadozida.DXF 769,33 kB