Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda
RÖFIX ColorDesign 2015

Ton karta

 

RÖFIX Ton karta - Colourdesign 2011

Za interesantan arhitektonski dizajn, RÖFIX nudi savremene, harmonijom odredjene tonove I strukture.

Dopustite da Vam RÖFIX Dizajn objekata pruži individualan dizajn boja.

Najmodernija kompjuterska tehnika

RÖFIX Dizajn-studio pretvara Vaše ideje u odgovarajuće šablone i pomaže Vam da pronađete rešenje za Vašu kuću iz snova.Uz pomoć najmodernije kompjuterske tehnike, iskusni profesionalci za fasade prave odgovarajući koncept.

RÖFIX ton karte je standardni alat graditelja, planera kao i izvođača. Svi tonovi su  svrstani u 6 RÖFIX svetova boja.

Odlučivanje na licu mesta olakšavaju RÖFIX table sa uzorcima ili original uzorak materijala.

Ton karte za preuzimanje 

Da bi instalirali ROFIX ColourDesign u vašem Dizajn- ili CAD-programu, spremili smo vam za preuzimanje sledeće ton karte

Farbpalette 2017 für Adobe Photoshop CS5 14,58 kB

(Ton kartu kopirati u meni \\AdobePhotoshop CS5\Presets\Color Swatches - Palette im Photoshop über Farbfelder .)

 

Farbpalette 2017 für Adobe InDesign CS5 1.008,00 kB

(Ton kartu kopirati u meni \\Adobe InDesign CS5\Presets - Paletu zamijeniti  s InDesign preko menija Farbfelder.)

 

Farbpalette 2017 für Picture Publisher 50 B

(Ton kartu kopirati u meni \\Micrografx\Picture Publisher\Palettes -  Paletu ubaciti u Picture Publisher preko ton karte.)

 

Farbpalette 2017 für AutoCAD 45,06 kB

(Ton kartu kopirati u meni  \\AutoCAD\Support\Color - Paletu ubaciti u AutoCAD pod meni Menu Extras\Optionen\Farbbuch-Speicherorte .)

Kako čitati Rofix ColourDesign ton kartu?