Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX 793 SalePepe Prani malter s dodatnim efektima

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_793_SalePepe_Prani_malter_s_dodatnim_efektima_DC0068824.PDF
372,18 kB
IM0008455_md.jpg btn_search

Polugotovi, mineralni, strukturni završni malter, otporan na vremenske uslove. SalePepe se dopunjuje sa 40% odgovarajućih dodataka (na krečno-cementnoj bazi sa individualnim dodatkom granulacije). Primenjiv na TIS i krečno-cementnim osnovnim malterima u spljašnjem području. Ugradnja i naknadna obrada jednaka kao i kod krečnih maltera.

Fasade od plemenitog maltera u boji izložene vremenskim uslovima, i kao dio TIS-a, potrebno je premazati paropropusnim i vodoodbojnim premazom.

Kod primene na TIS-u, RÖFIX 793 Sale Pepe fabrički sadrži algicidno-fungicidni dodatak. Kod narudžbe napomenuti ako je potrebna isporuka sa zamešanim dodatkom.

Svaku mešavinu izvođač treba na vreme i po pravilima struke isprobati pre nego krene sa radom.

RÖFIX nema uticaja na kvalitet i kakvoću korištenih dodataka. Dodatak koji poseduje kakvoću peska npr. za beton u pravilu odgovara. Dodaci sa finim udelom smanjuju čvrstoću, menjaju vodoupojnost i zahtevaju precizno ispitivanje pre primene.

SalePepe nije debeloslojni sistem maltera. Nanosi se do max. 1,5 puta od najveće granulacije zrna. Ako se u dodatku nalaze samo pojedina krupnija zrna, malter fine granulacije ne sme prekriti veću, nego samo manje granulacije zrna.

Sale Pepe je specijalni proizvod za individualno oblikovanje. Prirodno starenje je u potpunosti normalno i ne vrednuje se kao manjkavost.

Unutra/vani Izmešati prije upotrebe Ručno ugrađeno Temperatura kod obrade ne sme pasti ispod + 5°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Prirodni hidraulični kreč (NHL) prema EN 459-1
  • Cement
  • Hidrofom (kapilarno lomljen)
  • Beli, klasirani mramorni pesak
  • Selektirana granulacija > 0,5mm, treba se umešati na licu mesta (40% kao dodatak polugotovom proizvodu).