Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_Aktivni_predpremaz_PREMIUM_DC0017924.PDF
346,07 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_Aktivni_predpremaz_PREMIUM_DC0047106.PDF
250,00 kB
IM0007757_md.jpg btn_search

Pripremljen, visoko alkalni, belo pigmentovani, dubinski predpremaz.

Novi predpremaz za izjednačavanje upijanja neravnomerno upijajućih podloga, dodatno hidrofobiranje jako, odnosno različito upijajućih mineralnih (!) podloga.

Razlikuje se od dosadašnjih proizvoda po vrlo jakom prodiranju u podlogu i aktivnom hemijskom pripremom mineralnih armirajućih slojeva!

Za predstojeće tankoslojne pastozne završne slojeve (npr. RÖFIX završne slojeve na bazi SiSi tehnologije, silkonskih smola, silikatne ili disperzivne baze i baze od veštačkih smola).

Predpremaz vrši pripremu podloge tako da ona postaje idelano primenjiva za predstojeće pastozne završne maltere. Takođe, reducira vodoupojnost za 30% pri istovremenom izjednačavanju upijanja neravnomerno upijajućih podloga. Pri visokom prodiranju (penetriranju) u podlogu i reakcijom sa osnovnim malterima poboljšava svojstva i nosivost mineralnih osnovnih maltera.

Uslovi okoline moraju biti takvi da se omogući sušenje predpremaza 24 sata pre nanošenja patoznih završnih slojeva. U slučaju da se ovaj rok ne ispoštuje ili se nanese na vlažnu podlogu, kao i kod nepotpunog ili nestručanog nanosa postoji mogućnost pojave fleka ili čak može doći do stvaranja algi i gljivica.

Spolja Izmešati prije upotrebe Ne razređivati sa vodom. 3 nanos valjkom Ofarbati 1 puta Temperatura kod obrade ne sme pasti ispod + 5°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Visoka prijonjivost
  • Smanjuje vodoupojnost podloge
  • Smanjuje pojavu mahovina, algi i gljivica
  • Hemijski aktivna priprema i trajno poboljšanje svojstava podloge
  • Visoko alkalno specijalno vezivno
  • Pigmenti
  • Punioci (mineralna)
  • Kvarcni pesak