Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX Decofino Mediteranski fini završni malter

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_Decofino_Mediteranski_fini_završni_malter_DC0017915.PDF
355,98 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_Decofino_Mediteranski_fini_završni_malter_DC0047101.PDF
249,69 kB
IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP) IZJAVA_O_SVOJSTVIMA__DOP___RÖFIX_Decofino_Mediteranski_fini_završni_malter_RSSR_DC0064679.PDF
118,78 kB
IM0004909_md.jpg btn_search

Tvornički zamiješana, odmah upotrebljiva fina završna žbuka (0,2 mm) u standardnimnijansama.

Dekorativni malter otporan na vremenske uslove (organska, silikonsko-silikatna punila) za mediteranske fasade na TIS-u i osnovnim malterima (2 slojni nanos, kod TIS-a pre naneti 1,5 mm SiSi maltera). Omogućava različito delovanje površine.

Spolja Izmešati prije upotrebe Sa max. 2% vode razredivo U 2 nanosa navuči gleterom Ugrađeno tehnikom zaglađivanja Temperatura kod obrade ne sme pasti ispod + 5°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči. Algicidno-fungicidna zaštita
  • Visoka otpornost na vremenske uticaje
  • Visoka paropropusnost
  • Sa prirodno neujednačenom površinom
  • Primenjiv na toplotno-izolacione sisteme
  • Disperzivno vezivo
  • Silikatna punila
  • Pigmenti
  • Kvalitetni fini mermerni pesak