Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX MINOPOR 045 Mineralne izolacione ploče

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_MINOPOR_045_Mineralne_izolacione_ploče_DC0018365.PDF
467,43 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_MINOPOR_045_Mineralne_izolacione_ploče_DC0047418.PDF
236,39 kB
IM0002774_md.jpg btn_search

Bez fazera, negorljiva izolacijska ploča od hidrata kalcijumsilikata.

Sistemski otvorene, difuziono otvorena toplotna izolaciona ploča za WDVS.

Pogodno za staru i novu gradnju s masivnom i stabilnom konstrukcijom (suhi beton,cigla).

Nije za primenu u soklu fasade i u području prskanja vode.

Spolja Temperatura kod obrade ne sme pasti ispod + 5°C PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
 • Toplotno-izolativna svojstva
 • Negorivo
 • Ekološki preporučivo
 • Hidrofobiran na mase
 • Kalcijum silikatni izolacioni
  materijal od mineralnih sirovina (kvarcno brašno, krečni
  hidrat i cement). Obostrani silikatni, transparetni
  predpremaz.