Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX MINOPOR 045 Mineralna izolaciona ploča

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_MINOPOR_045_Mineralna_izolaciona_ploča_DC0018365.PDF
467,43 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_MINOPOR_045_Mineralna_izolaciona_ploča_DC0047418.PDF
236,39 kB
IM0002774_md.jpg btn_search

Bez fazera, negorljiva izolacijska ploča od hidrata kalcijumsilikata.

Sistemski otvorene, difuziono otvorena toplotna izolaciona ploča za WDVS.

Pogodno za staru i novu gradnju s masivnom i stabilnom konstrukcijom (suhi beton,cigla).

Podesno za staro-/novogradnju.

Spolja Temperatura kod obrade ne sme pasti ispod + 5°C PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • toplotno-izolativna svojstva
  • negorivo
  • Ekološki preporučljivo
  • hidrofobirano
  • Kalcijum silikatni izolacionimaterijal od mineralnih sirovina (kvarcno brašno, krečni hidrat i cement). Obostrani silikatni, transparetni predpremaz.